Dílčí projekt č. 2 Kurzy českého jazyka a seminář SKO

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2018“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR dotačním programem Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 pořádalo Integrační centrum dva kurzy českého jazyka – pro děti a pro dospělé – a jeden kurz sociokulturní orientace.

Kurz češtiny pro děti byl koncipován jako intenzivní přípravný kurz na nástup do nižších tříd prvního stupně základní školy, především pak pro děti přestupující z MŠ na ZŠ. Cílem bylo děti hravou formou zlepšit v českém jazyce a zjednodušit jim tak přechod na základní školu. Celková dotace kurzu byla 40 vyučovacích hodin.

Kurz pro dospělé cizince ze třetích zemí byl určen především úplným začátečníkům a probíhal formou večerního kurzu dvakrát týdně s celkovou dotací 50 vyučovacích hodin. Cílem kurzu bylo účastníky naučit základům českého jazyka a usnadnit jim tak integraci do české společnosti. 

Seminář sociokulturní orientace byl zaměřen na jednání úřadu práce a určen cizincům ze třetích zemích. Účastníci se během přednášky vedené sociální pracovnící dozvěděli např. jak probíhá registrace na úřadu práce, jaká jsou základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání nebo jaké jsou podmínky vyplácení státní sociální podpory.

Doba trvání:

6. 2018–11. 2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, Magistrát hlavního města Prahy