Kurzy českého jazyka MHMP 2

Projekt MHMP2 (DOT/66/05/001865/2018) usiluje prostřednictvím kurzů českého jazyka pro cizince o naplňování národní i pražské koncepce integrace cizinců, ve kterých je znalost českého jazyka vnímána jako základní stavební kámen úspěšné integrace. Cílovou skupinou projektu jsou cizinci legálně pobývající na území hlavního města s pobytem delším než 90 dní.

Mezi hlavní cíle projektu patří zajištění bezkonfliktního soužití cizinců s majoritou, umožnění jejich osamostatnění a zjednodušení jejich komunikace s českými institucemi. V neposlední řadě projekt usiluje o posílení pozitivního vnímání Magistrátu hlavního města Prahy jako instituce zasazující se o realizaci vize Prahy jako „metropole všech“.

V rámci projektu je realizováno celkem 20 kurzů českého jazyka pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé. Kurzy jsou koncipovány do 50-hodinových bloků s důrazem na výuku uzpůsobenou potřebám studentů vycházející z dlouholetých zkušeností Integračního centra Praha.

Doba trvání:

06/2018 – 12/2018

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy