Integrace cizinců MČ Praha 13 pro rok 2014

Městská část Praha 13 realizovala již čtvrtým rokem projekt zaměřený na integraci cizinců. Kromě podpory vybraných základních a mateřských škol s velkým počtem dětí-cizinců formou vzdělávání pedagogů a financování doučování ČJ, uspořádala městská část v rámci projektu i kulturně-komunitní akci „Nejsme si cizí“.

Cílem této akce, na jejíž realizaci se podílelo Integrační centrum Praha, bylo přispět k rozvoji přátelského soužití mezi majoritní společností a zástupci migrantských komunit na Praze 13. Akce se pod taktovkou příslušné městské části konala již po několikáté, pro Integrační centrum Praha to byla v roce 2014 první zkušenost. Pro návštěvníky z řad majoritní společnosti i migrantských komunit připravilo ICP 6. listopadu 2014 v kulturním domě Mlejn výstavu lokálních umělkyň s migrantskou zkušeností, malířský workshop, ochutnávku národních specialit a hudební vystoupení.

Doba trvání:

1. 3. 2014–31. 12. 2014

Realizace:

MČ Praha 13, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 13