Interkulturní pracovníci – služby ve veřejných institucích III

Hlavním cílem projektu DOT/62/05/005880/2019 je zajistit asistenční služby interkulturních pracovníků pro migranty ve veřejných institucích, zejména v rámci agend Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů městských částí a jiných veřejných institucí na území HMP (mj. finančních úřadů, úřadů práce, nemocnic, škol). Dalším důležitým cílem je zmapování migrantských skupin v Praze, práce s komunitami a prohloubení spolupráce s městskými částmi a mezi nimi. Účelem nabízených služeb je podpora migrantů v jejich úsilí integrovat se v České republice.

Doba trvání:

1. 1.2019 – 31. 12. 2019

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy