Jak vzděláváme českou mládež o integraci cizinců?

Rozhovory s lektory workshopů Příšerky v hlavě a IDENTiTY

Interaktivní workshopy Příšerky v hlavě realizujeme již 3 rokem. Za tu dobu je absolvovalo přes 3 000 žáků a žákyň po celé České republice. Letos jsme přišli s novinkou, workshopem IDENTiTY, který pomocí jednotlivých „medailonků“ cizinců i českých občanů provede žáky integračním procesem a poukáže na úskalí a rizika, s nimiž se cizinci potýkají. Nyní bychom vás rádi seznámili s týmem lektorů, kteří workshopy vedou. Jsou to právě oni, kdo pravidelně předstupují před třídy zvědavých žáků a hravou formou je vzdělávají v kritickém myšlení, mediální gramotnosti, empatii, toleranci a představují jim relevantní zdroje informací o tématu integrace cizinců v ČR. Přečtěte si rozhovory s Van, Robertem, Timem, Annou a Fedirem, Fatimou a Justynou. Zjistěte, co stojí za jejich motivací stát se lektory a nahlédněte pod pokličku samotných workshopů.