Městské části a integrace cizinců

Statistiky a dobrá praxe

I letos zveřejnilo Ministerstvo vnitra informativní počty cizinců v obcích a městských částech. V tomto článku najdete informace o tom, které pražské městské části cizinci nejvíce obývají spolu s přehledem konkrétních aktivit, kterými vybrané městské části podporují integraci.

V kterých městských částech žije nejvíce cizinců?

Podle přehledu, který vyvěsilo Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách k 1. 1. 2022, již 15 z 57 městských částí (MČ) v Praze překročilo hranici 20% cizinců z celkového počtu svých obyvatel. Jedná se o městské části Praha 1, 2, 3, 5, 9,18, 22 a MČ Praha Kunratice, Libuš, Řeporyje, Zličín, Nebušice, Březiněves, Dolní Měcholupy, Štěrboholy. Městské části Praha 7, 13 a 14 se k hranici 20% již výrazně přibližují.

Výsledná čísla se týkají počtu cizinců s platným povolením k pobytu. Nejsou zde tedy zahrnuti cizinci, kteří v Česku legálně pobývají bezvízově a neregistrovaní občané Evropské unie. 

Dobrá praxe aneb Integrační aktivity městských částí, o kterých stojí za to vědět

Některé Úřady městských částí se integraci cizinců věnují již řadu let a mají dobře propracovaný systém rozmanitých integračních aktivit pro své občany z řad cizinců i majority. Realizují aktivity jako jsou multikulturní akce, vzdělávání úředníků a pedagogů v oblasti integrace cizinců či výuka českého jazyka a sociokulturní orientace dětí i dospělých cizinců. Zdroje na tato integrační opatření získávají MČ na svém území získávají téměř výlučně prostřednictvím tzv. projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni financovaných Ministerstvem vnitra ČR a také z grantů Magistrátu hl. m Prahy. 

Níže naleznete příklady konkrétních výstupů:

  • MČ Praha 3 ve svých radničních novinách zveřejnila obsáhlý článek “Cizinci na Trojce: Hledáme cestu ke společnému soužití” (číslo 7+8/21, str. 6-8). Obsah článku přibližuje občanům Prahy 3 téma integrace cizinců a představuje projekt “Společné soužití” (který se zaměřuje na integrační aktivity a je financován skrze projekty obcí MV). Dále je zde anketa “Jak může městská část přispět k integraci cizinců?” na kterou odpovídají zastupitelé. 
  • MČ Praha  4 realizuje “Pedagogickou pracovní skupinu k integraci cizinců”. Tato pracovní skupina je  zaměřená na pedagogické pracovníky škol MČP4, kteří pracují s dětmi s OMJ (odlišným mateřským jazykem). Na pracovní skupině se představují a nabízí aktivity, které MČ nabízí pedagogům v rámci projektu obcí MV “Žijeme na čtyřce společně” a vzniká zde prostor pro získávání dobré praxe a předávání zkušeností. Zápisy z této pracovní skupiny naleznete ZDE.
  • MČ Praha 7 ve svém radničním časopise Hobulet vydává ve své pravidelné rubrice “What’s Up” stručné resumé toho nejdůležitějšího v angličtině a nově také v ukrajinštině. Archiv radničních novin najdete ZDE. 
  • MČ Praha 11 spolupracuje s organizací Inbáze, z.s. na projektu občanské a politické participace. Do tohoto projektu se snaží zapojit jak cizince z řad občanů MČ, tak i lokální spolky a organizace. Více informací najdete ZDE
  • MČ Praha 12 ve spolupráci s organizací Post Bellum realizuje projekt “Příběhy našich sousedů”. V tomto projektu zaznamenávají děti z Prahy 12 vzpomínky pamětníků z řad čechů i cizinců, které se pak stávají součástí archivu “Paměť národa” a budou tak uchovány pro další generace. Na výstupy se můžete podívat ZDE.
  • MČ Praha 15 připravila knížku “Toulání Prahou 15”, kde pomocí pohádkových příběhů a básniček provází děti a jejich rodiče po různých  místech na městské části. Knížku pak MČ přeložila i do ukrajinštiny a vietnamštiny. Knížka je určena jak pro práci v rodinách cizinců, tak i pro práci v mateřských a základních školách.
  • MČ Praha 11, Praha 13 a Praha 14 mají své vlastní terénní / komunitní pracovnice pro cizince (např. pro vietnamskou či ruskou + ukrajinskou komunitu). Ty aktivně vyhledávají a kontaktují cizince na MČ, informují je o dostupných službách a nabízejí jim svou odbornou pomoc včetně nabídky doprovodu na úřady, k lékaři apod. 
  • MČ Praha 3, 7, 11, 12, 13 a další  mají na svém webu základní informace o úřadu a aktivitách, který úřad pro cizince nabízí cizincům. Tyto informace jsou přeloženy do více jazykových mutací, např. do angličtiny ruštiny, ukrajinštiny či vietnamštiny. 

Role ICP v integraci cizinců na lokální úrovni

ICP již od počátku své činnosti úzce spolupracuje s městskými částmi a snaží se je podporovat prostřednictvím síťování, předávání dobré praxe, poskytování metodických materiálů či vzdělávání úředníků. Klíčová spolupráce s MČ spočívá také v interkulturní práci, a to formou tlumočení při jednáních cizinců na úřadech či překladů.

Pokud máte k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se obrátit na naši specialistku síťování Kateřinu Bucher Jarou na e-mailu sitovani@icpraha.com.