Interkulturní pracovníci – služby ve veřejných institucích

Hlavní aktivitou projektu MHMP DOT/66/05/001540/2017 je poskytování asistenčních služeb (tlumočení, doprovody, překlady) interkulturních pracovníků migrantům v rámci jejich návštěv ve veřejných institucích na celém území hl. m. Prahy (úřady městských části, úřady práce, školy, lékaři apod.). Asistenční služby jsou poskytované jako podpora úsilí samotných migrantů se v České republice integrovat, spolu s jinými službami ICP (např. kurzy českého jazyka nebo sociokulturní orientace). Hlavní cílem projektu je osamostatnění a soběstačnost migrantů.

Doba trvání:

1. 3. 2017 – 31. 12. 2017

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy