Integrace cizinců očima Pražanů

Navštivte naší novou micro site

Již druhým rokem realizujeme mezinárodní projekt INTEGRA, jehož hlavním posláním je vylepšit proces integrace cizinců z třetích zemí v pěti partnerských státech EU (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Itálie, Slovensko) pomocí sdílení zkušeností a znalostí na úrovni měst.

K hlavním výstupům projektu patří sestavení mezinárodní sítě metodik a nástrojů k zapojení cizinců z třetích zemí do iniciativ na lokální úrovni. Jedním z takových nástrojů je i PhotoVoice, inovativní výzkumná metoda, s jejíž pomocí se lidé vyjadřují k nějakému tématu, případně sdílí svoje zkušenosti s nějakým tématem, prostřednictvím fotografií. Nejde přitom o metodu pouze pro profesionální fotografy – zapojit se do ní může úplně každý, kdo se chce k danému tématu vyjádřit. Nejde tedy o kvalitu fotek, ale o autenticitu sdělení.

Právě využitím této metody vznikla i audiovizuální výstava Integrace cizinců očima Pražanů, kterou můžete od dubna 2019 vídat na naší centrální pobočce v Žitné 51. Nově jsme vytvořili také speciální stránku, kde jsou shromážděny fotografie, audionahrávky a citáty vybraných účastníků. Vše je dvojjazyčné, tedy v češtině a angličtině.

Pevně věříme, že naše iniciativa může přispět k boření stereotypů ve společnosti a zároveň sloužit jako inspirace pro jiné migranty, kteří procesem integrace procházejí.