Komunikací k integraci

Pořádáme mezinárodní konferenci

Jak komunikovat s migranty a o migrantech? Jakou roli hraje v integračním procesu politická reprezentace? Co tradiční a #novámedia? Jak komunikují integrační témata kreativní agentury? A jaké jsou trendy v ostatních evropských městech?

O těchto a dalších otázkách budou diskutovat odborníci a odbornice z měst, neziskových organizací, médií i kreativních agentur na mezinárodní konferenci Komunikací k integraci – mezinárodní perspektiva, lokální kontext, která se uskuteční ve dnech 16. – 17. září v Centru architektury a komunitního plánování (CAMP).

Konference je otevřená jak profesionálům a profesionálkám z oblasti komunikace a integrace, tak veřejnosti se zájmem o integrační témata. Akce bude probíhat v češtině a angličtině, na oba dny je zajištěné tlumočení.

Pro účast je nutné se předem zaregistrovat: https://konferenceintegrace.cz/registrace/

Účast na konferenci je ZDARMA.

Tato akce je realizovaná s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy a probíhá pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.