Projekt Integrační centrum Praha I

V rámci projektu došlo k vybudování Integračního centra Praha (ICP), které je od roku 2012 provozováno o. p. s. zřízenou a finančně podporovanou hlavním městem Praha. Z ICP se stal pomocník při řešení problémů cizinců a přirozeně vyhledávané místo jejich setkávání.

ICP v průběhu prvního roku své existenci otevřelo 4 pobočky – na Praze 4, Praze 12, Praze 13 a Praze 14.

V rámci projektu ve spolupráci s partnerskými organizacemi ICP poskytovalo tyto služby:

  • poradenské služby (právní, sociální),
  • vzdělávací kurzy pro cizince (český jazyk, kurzy socio-kulturní orientace),
  • práce s celými rodinami cizinců (sociální práce s rodinami, psychologické poradenství)
  • komunitní a kulturní aktivity (osvětové), informační aktivity,
  • vzdělávání odborníků (posilování kompetencí úředníků státní správy, samosprávy, učitelů, lékařů atd. pro práci v problematice cizinců)

Realizace projektu vedla ke sjednocení, koordinaci a zefektivnění služeb cizincům ze třetích zemí na území hl. města, které do této doby nejednotně poskytovaly různé subjekty v různé šíři a kvalitě.

Součástí aktivity ICP se stala i koncepční práce. Ve spolupráci s ostatními organizacemi a institucemi působící na poli integrace (členy nově vytvořené Regionální Poradní Platformy a Fóra migrantů) ICP připravilo podklady k vytvoření koncepce integrace cizinců na území hl. města Prahy.

Doba trvání:

1. 4. 2012–31. 3. 2013

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.

Financování:

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha