Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2015

Projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2015“ byl rozdělen do tří hlavních aktivit. V rámci projektu se realizovaly 2 semináře sociokulturní orientace (SKO), 1 kurz českého jazyka pro děti a 1 kulturní akce. Hlavním cílem projektu bylo poskytování bezplatných vzdělávacích aktivit pro cizince ze třetích zemí a pro děti-cizince ze třetích zemí (semináře, kurzy čj), které pomohly odstranit překážky jejich integrace a řešily individuální potřeby. Kurzy čj pro děti-migranty byly realizovány ve spolupráci se základními školami.

Doba trvání:

4. 2015–31. 12. 2015

Realizace:

MČ Praha 7, Integrační centrum Praha o.p.s., vybrané základní školy (viz web)

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 7