Koordinace tlumočení v rámci KACPU Praha

ICP v rámci činnosti KACPU zajišťuje koordinaci až 1193 unikátních tlumočníků (toto číslo se nadále zvyšuje) a v rámci jednoho dne se jedná o koordinaci cca 250 tlumočníků ve směnách čítajících více než 50 tlumočníků. Zajištění tlumočení a koordinace tlumočníků probíhá v souladu s činností KACPU 24 h denně, 7 dní v týdnu.

Jedná se o projekt MHMP DOT/62/02/009738/2022.

Doba trvání:

1. 3. 2022 – 31. 12. 2022

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy
7 000 000 Kč