Zvýšení úrovně českého jazyka pro udělení trvalého pobytu

Co přinesla novela zákona?

Vláda schválila novelu nařízení vlády týkající se úrovně češtiny pro udělení trvalého pobytu na území České republiky. V tomto článku vám novelu blíže představíme a poradíme, na co si v souvislosti s žádostí o trvalý pobyt dát pozor.

V čem novela spočívá a koho se týká?

Pokud jste cizinec či cizinka, žijící na území České republiky a plánujete si požádat o vydání povolení k trvalému pobytu, budete muset nově skládat zkoušku z českého jazyka na úrovni A2. Oproti minulosti, kdy postačovala úroveň A1, vás tedy čeká náročnější příprava. Povinná zkouška z češtiny se netýká občanů EU a jejich rodinných příslušníků.

Proč ke změně došlo?

Cílem této změny je podpora samostatnosti cizinců a jejich motivace ke studiu českého jazyka. Díky vyšší úrovni češtiny budete lépe rozumět sdělovaným informacím, budete si schopni vyřídit záležitosti na úřadech, vést rozhovor s lékařem, informovat se o prospěchu svých dětí ve škole apod. bez potřeby tlumočníka či jiného prostředníka. O změně rozhodovala expertní skupina zahrnující zástupce Ministerstva školství, Ministerstva vnitra, Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a dalších zainteresovaných institucí. Důležitým argumentem je také fakt, že téměř ve všech zemích EU je úroveň jazyka pro získání trvalého pobytu minimálně A2.

Od kdy začne nové pravidlo platit?

Zkoušku úrovně A2 budou muset skládat všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt 1. září 2021 nebo později. Pokud si o trvalý pobyt požádáte před 1. zářím (nebo jste o něj již požádali), novela se na vás vztahovat nebude a budete prokazovat pouze úroveň A1, jako tomu bylo doposud. Abyste však mohli požádat o trvalý pobyt, musíte splnit všechny podmínky, které popisujeme níže. Jednou z nich je pobyt na území ČR po dobu 5 let ke dni podání žádosti. Pokud tedy do 31. 8. nebudete mít dovršených 5 let pobytu, NEMŮŽETE o trvalý pobyt požádat dříve a vyhnout se tak vyšší úrovni zkoušky.

Jak zkouška probíhá?

Zkouška má dvě části – ústní a písemnou. Ústní zkouška trvá cca 15 minut a je u ní kladen důraz na porozumění základním informacím týkajících se běžného života a komunikaci o nich. Gramatické chyby a vyjadřování v jednodušších větách není důvodem k neúspěchu. Písemná zkouška trvá zhruba dvě hodiny a zahrnuje úlohy ze čtení, poslechu a psaní. Před zkouškou vám doporučujeme absolvovat kurz českého jazyka, který je přímo zaměřen na zkoušku k trvalému pobytu, abyste se dobře seznámili s formátem úloh.

Jaká je cena zkoušky?

První pokus zkoušky můžete uhradit prostřednictvím bezplatného poukazu, který si můžete vyzvednout na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Za každý další pokus zaplatíte 2500 Kč.

Jak se češtinu na požadované úrovni naučit?

Doporučujeme navštěvovat jazykové kurzy, které pořádají neziskové organizace a Centra na podporu integrace cizinců, mezi která patří i ICP :-). Informace o našich kurzech najdete ZDE.

Můžete také využít elektronickou podporu k přípravě na zkoušku, která je k dispozici na webu www.zkouskaA2.cz., na Facebooku či YouTube.

Využít můžete samozřejmě také komerční kurzy v jazykových školách a dalších institucích. 

Co musíte splnit, abyste mohl/a žádost podat?

A) Pokud jste občanem země mimo EU, musíte ke své žádosti doložit:

  • doklad, který potvrzuje splnění podmínky 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR
  • cestovní doklad
  • 1 fotografii
  • doklad o zajištění ubytování
  • doklad o zajištění prostředků k pobytu
  • doklad o zkoušce z českého jazyka

B) Pokud jste občanem země EU nebo rodinným příslušníkem občana EU, musíte k žádosti doložit:

  • doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého pobytu na území ČR. Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, můžete využít možnost doložit pouze 2 roky nepřetržitého pobytu – v tomto případě však musíte splnit i některé další podmínky. Pro více informací se prosím objednejte na naše právní poradenství na tel. +420 252 543 846.
  • cestovní doklad (občané EU mohou doložit pouze doklad totožnosti)
  • 2 fotografie
  • doklad o zajištění ubytování

V jakém případě vám může být žádost o udělení trvalého pobytu zamítnuta?

Každá žádost je posuzována individuálně a vždy je nutné splnit všechny podmínky, které jsme sepsali v předchozím bodu. Pokud nesplníte kteroukoliv z podmínek, vaše žádost bude zamítnuta.

Co k tomuto tématu zajímalo naše klienty?

 • Můžu uplatnit voucher z OAMP, který jsem si vyzvedl/a před novelou?
  • Ano, voucher si ponechejte, můžete ho použít i na úroveň A2.
 • Už jsem absolvoval/a zkoušku z češtiny na úrovni A1, ale do 31. 8. nesplním podmínku pěti let pobytu na území ČR. Co to pro mě znamená?
  • V tomto případně budete bohužel muset zkoušku absolvovat znovu – tentokrát na úrovni A2. Zkoušku si budete muset zaplatit – nový voucher vám již OAMP nevystaví.
 • Splňuji všechny podmínky pro udělení trvalého pobytu, ale nemohu se do 31. 8. přihlásit na zkoušku z češtiny kvůli plné kapacitě. Co mám dělat?
  • V tomto případě podejte žádost i bez certifikátu o absolvování zkoušky. Zkoušku úrovně A1 budete moci splnit i po 31. 8. ve stanovené lhůtě a doklad doručíte dodatečně.
 • Pokud mi bude žádost o trvalý pobyt zamítnuta kvůli nesplnění některých z podmínek, budu muset zkoušku z českého jazyka absolvovat znovu?
  • Ano, budete muset žádost o trvalý pobyt podat kompletně znovu, včetně nové zkoušky z češtiny úrovně A2. 

Máte další otázky?

V případě dalších otázek se neváhejte obrátit na naše právní poradenství. Konzultaci si můžete domluvit telefonicky na tel. +420 252 543 846 nebo e-mailem: info@icpraha.com.


Přejeme vám hodně štěstí a trpělivosti.

Vaše ICP