V Praze jsme doma: Společná cesta k integraci

Projekt usiluje o řešení komunikačních výzev, kterým čelí v rámci integrace jak cizinci pobývající v Praze, tak i zaměstnanci místní samosprávy. Tyto výzvy zahrnují nejen jazykovou bariéru, ale také neznalost místního systému, právního rámce a dostupných služeb. K řešení této situace jsou nabízené inovativní nástroje a aktivity, které poskytují cizincům přehledné a snadno dostupné informace o životě v Praze, a které podporují zaměstnance místní samosprávy v jejich každodenní práci.

Doba trvání:

  1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR
Celkové náklady: 5 054 682  Kč