V Praze jsme doma: Společná cesta k integraci

Projekt usiluje o řešení komunikačních výzev, kterým čelí v rámci integrace jak cizinci pobývající v Praze, tak i zaměstnanci místní samosprávy. Tyto výzvy zahrnují nejen jazykovou bariéru, ale také neznalost místního systému, právního rámce a dostupných služeb. K řešení této situace jsou nabízené inovativní nástroje a aktivity, které poskytují cizincům přehledné a snadno dostupné informace o životě v Praze, a které podporují zaměstnance místní samosprávy v jejich každodenní práci.

V rámci projektu budou realizovány celkem 4 aktivity, a to:
KA 1 – Podpora síťování klíčových pracovníků a odborníků z MČ Prahy, regionálních organizací a strategických partnerů
KA 2 – Vytvoření multilingválních komunikačních nástrojů podporujících úspěšné interakce pracovníků a cizinců v rámci struktur MHMP
KA 3 – Založení interaktivního webu „V Praze jsme doma“ pro cizince pohybující se dlouhodobě v Praze i zaměstnance místní samosprávy
KA 4 – Vytvoření série informačních videí pro cizince

Doba trvání:

  1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Celkové náklady: 5 054 682  Kč

 Projekt “V Praze jsme doma: Společná cesta k integraci”, registrační číslo CZ.12.01.02/00/23_010/0000015, je spolufinancován Evropskou unií a z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.