Specializované kurzy češtiny – jaro 2024

Registrace otevřena od 22. 4. do 28.4.

Otevíráme registraci na nový semestr specializovaných kurzů češtiny. Na konverzační kurzy, přípravné kurzy pro zkoušku k trvalému pobytu a na nové elearningové kurzy se můžete hlásit od  pondělí 22. do neděle 28. dubna.

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzy českého jazyka jsou určeny pro občany zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Žádné kurzy nejsou určeny pro žadatele o mezinárodní ochranu.

Jaké jsou podmínky účasti?

  • Před zahájením kurzu zaplatíte motivační zálohu ve výši 2000 Kč. Při splnění minimálně 70% docházky (v případě E-learningového kurzu při splnění podmínek ukončení kurzu) Vám zálohu vrátíme v plné výši.
  • Nelze se opakovaně přihlásit na kurz téže úrovně.
  • Na základě registrace, přijetí a účasti v tomto kurzu nelze žádat o povolení k pobytu za účelem studia v České republice.
  • Tyto kurzy nejsou akreditovány Úřadem práce jako rekvalifikační program.

Jaké kurzy nyní otevíráme?

Přípravné kurzy ke zkoušce k trvalému pobytu

  • úroveň A2
  • 50 vyučovacích hodin

Konverzační kurz

  • úroveň A2/B1
  • 50 vyučovacích hodin

E-learningový kurz

  • úroveň A1.1