Diễn đàn tư vấn khu vực

Trung tâm hội nhập Praha tạo ra một không gian độc nhất để những thành viên hoạt động tích cực trong lĩnh vực hội nhập của người nước ngoài tại thủ đô Praha có thể gặp gỡ. Mục đích của diễn đàn là chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các dự án hấp dẫn, các nghiên cứu chuyên sâu và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là mạng lưới kết nối.

Các thành viên của diễn đàn tư vấn khu vực cùng góp sức trong việc tạo ra khái niệm đầu tiên của thủ đô Praha trong lĩnh vực hội nhập của người nước ngoài (2014-2017), đồng thời họ cũng làm mới ý tưởng đó, có giá trị trong giai đoạn 2018-2021, 2022-2027 và góp phần thành lập các kế hoạch Hành động có liên quan.

AI có thể tham gia diễn đàn?

Bất cứ ai quan tâm đến vấn đề hội nhập và muốn tham gia vào các hoạt động của lĩnh vực này. Danh sách những người tham dự thường có các đại biểu của Uỷ ban chính thủ đô Praha, của các khu vực thành phố, các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, các tổ chức giúp đỡ người di cư, các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục đào tạo và các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn diễn ra ở đâu và khi nào?

19. 9. 2024 | 13:00 | Sál architektů v budově Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí 1.

Để biết thêm thông tin, bạn hãy liên lạc với người quản lý hệ thống – Anca Covrigová: a.covrigova@icpraha.com.

Biên bản của tất cả các buổi gặp mặt và phiên bản cuối cùng của khái niệm Praha cùng với các kế hoạch hành động có thể tải về tại ĐÂY.