Projekt Integrační centrum Praha VIII

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) a občané EU. Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jimž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Projekt Integrační centrum Praha VIII, reg.č. AMIF/28/03, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

Dvouletý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-VII. Cizincům nabízíme:

 • právní a sociální poradenství,
 • kurzy českého jazyka,
 • kurzy socio-kulturní orientace,
 • interkulturní práci (tlumočení a doprovody),
 • pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení cizinců i majority),
 • bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

Realizované aktivity:

 • Informační centrum
 • Informační kampaň
 • Terénní práce
 • Výuka českého jazyka
 • Kurzy sociokulturní orientace
 • Právní poradenství
 • Sociální poradenství
 • Monitoring cílové skupiny
 • Poradní platforma
 • Integrační aktivity
 • Interkulturní práce
 • Integrace na lokální úrovni

Doba trvání:

1. 1. 2021 – 31. 7. 2022

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu Evopské unie (AMIF) a Ministerstvo vnitra ČR
Celkové náklady: 38 266 950,00 Kč