Projekt Integrační centrum Praha VII

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jimž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Projekt Integrační centrum Praha VII, reg.č. AMIF/20/06, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-VI. Cizincům z třetích zemí nabízíme:

 • právní a sociální poradenství,
 • kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace,
 • interkulturní práci,
 • pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority),
 • bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

Realizované aktivity:

 • Informační centrum
 • Informační kampaň
 • Terénní práce
 • Výuka českého jazyka
 • Kurzy sociokulturní orientace
 • Právní poradenství
 • Sociální poradenství
 • Monitoring cílové skupiny
 • Poradní platforma
 • Integrační aktivity
 • Interkulturní práce

Doba trvání:

 1. 7. 2019 – 31. 12. 2020

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Celkové náklady: 29 580 700 Kč

 
Logo AMIF