Praguer 2020

Projekt MHMP č. DOT/62/02/007614/2020 je zaměřen na aktualizaci mobilní aplikace Praguer z roku 2017, která vznikla v rámci projektu Metropole všech II, financovaného Ministerstvem vnitra a spolufinancovaného Hlavním městěm Praha.

Cílem projektu je přidat do aplikace ke stávajícím čtyřem jazykový mutacím další tři – ukrajinštinu, čínštinu a arabštinu, které umožní oslovení dalších početných cizineckých komunit (s nimiž zároveň pracujeme v rámci interkulturní práce) a provést vylepšení technického rázu týkající se funkcionality aplikace: 1) přidání filtru mapy tak, aby bylo možné v mapě zobrazit pouze body se stejnou tématikou, čímž chceme docílit lepší a přehlednější orientace v aplikaci; 2) možnost vložení hyperodkazů přímo do textu pro snadnější vyhledávání konkrétních informací v aplikaci. V neposlední řadě bude aktualizován původní obsaho aplikace tak, aby reagoval na relevantní zpětnou vazbu uživatelů aplikace a odpovídal současnému stavu (např. kontakty, odkazy, otevírací doby). 

V rámci projektu bude též kladne důraz na propagaci aplikace na sociálních sítích a pomocí letáků a vizitek, které budou rozdány při terénní práci a dalších aktivitách ICP.

Doba trvání:

1. 3.2020 – 31. 12. 2020

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy