Podopora integrace cizinců na území MČ Praha – Libuš

V rámci projektu „Podopora integrace cizinců na území MČ Praha – Libuš“ pořádá ICP v prostorách MČ v klubu Senior dva běhy kurzu českého jazyka pro vietnamsky hovořící cizince. První kurz se koná v období od 7. 8. do 14. 10. o délce 40 vyučovacích hodin, návazný kurz se koná v období od 16. 10. do 22. 12., také o délce 40 vyučovaích hodin.Účastnící kurzu získají základní

Doba trvání:

4. 2017–12. 2017

Realizace:

MČ Praha Libuš, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha – Libuš