Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2017

V rámci projektu  „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2017“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12 realizuje ICP na městské části tři kurzy českého jazyka pro migranty ze zemí mimo EU. V srpnu 14 denní intenzivní kurz pro děti ve věku od 5 do 7 let. Se začátkem školního roku budou realizovány dva zbývající kurzy – pravidelný kurz pro děti ve věku od 6 do 9 let a kurz pro dospělé začátečníky. Oba kurzy mají hodinovou dotaci 2x týdně po 2 vyučovacích hodinách, celkový rozsah je 50 vyučovacích hodin.

Doba trvání:

5. 2017–12. 2017

Realizace:

MČ Praha 12, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 12