Mateřské a základní školy

Jak to v Česku funguje?

Máte děti a zajímá vás, jak funguje vzdělávací systém v České republice? Připravili jsme pro vás článek, který vám objasní vše, co potřebujete vědět o základních a mateřských školách.

Mateřské školy

Komu jsou mateřské školy určeny?

Mateřské školy neboli školky jsou obvykle určeny dětem ve věku 3 až 6 let (ve výjimečných případech, pokud to kapacita mateřské školy umožňuje, mohou být přijaty i dvouleté děti). Docházka do mateřské školy v posledním roce před zahájením základní školy je povinná.

Podle zákona mohou školky přijímat pouze děti, které byly řádně očkovány (s výjimkou dětí, které nemohou být očkovány kvůli trvalé kontraindikaci nebo které mají doklady o tom, že jsou vůči infekci imunní). Toto pravidlo neplatí pro poslední, povinný rok mateřské školy.

Kdy se koná zápis do mateřských škol?

Den zápisu je obvykle na začátku května. Pro zjištění konkrétního termínu si prosím předem zkontrolujte webové stránky dané mateřské školy. Formulář žádosti o zápis dítěte lze obvykle také stáhnout z webových stránek.

Jak mateřskou školu najít?

Seznam mateřských školek najdete zde. Můžete požádat o zápis do několik z nich zároveň a následně si vybrat tu, která se vám a vašemu dítěti líbila nejvíce.

Jaké jsou podmínky zápisu do školky?

V den zápisu budete muset předložit následující dokumenty:

  • Přihláška
  • Povolení k pobytu
  • Rodný list
  • Vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte

Veškeré další požadavky a kritéria pro přijetí definuje ředitel mateřské školy. Přednost mohou mít např. starší děti, děti žijící ve spádové oblasti, děti, jejichž oba rodiče pracují, děti, které budou do školky chodit na celý den apod.

Jaké poplatky jsou spojeny s docházkou dítěte do školky?

Školné ve veřejných školkách je obvykle několik set korun měsíčně. Církevní a soukromé mateřské školy jsou dražší.

V posledním povinném roce se veřejné škole školné neplatí. Platíte pouze stravné které se pohybuje okolo 30 Kč/den.

Od kdy do kdy trvá školní rok?

Školní rok trvá od 1. září do 30. června.

Během adaptačního období se s vedením školky můžete domluvit na flexibilním plánu.

Co dělat, když se dítě na mateřskou školu nedostalo?

V případě, že mateřská škola nemůže dítě přijmout kvůli omezené kapacitě, mohou rodiče požádat místní městský úřad o vyhledání školy s volným místem.

Základní školy

Komu jsou základní školy určeny?

Základní školu navštěvují děti ve věku 6–15 let. Docházka na základní školu je povinná, a to po dobu 9 let. O odklad školní docházky lze zažádat pouze v případě doporučení od školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Samotný fakt, že vaše dítě neumí dobře česky, není důvodem pro odklad.

Kdy probíhá zápis do základních škol?

Den zápisu je obvykle v dubnu – přesné datum je zveřejněno na webových stránkách školy a na školní nástěnce.

Jak základní školu najít?

Ideální je najít školu ve vaší spádové oblasti – tj. oblasti, která je definovaná na základě adresy vašeho trvalého bydliště v České republice. Seznam základních škol naleznete například na tomto webu.

Samozřejmě se můžete hlásit i na školu v jiné spádové oblasti, přednost ale vždy mají děti ze spádové oblasti školy.

Jaké jsou podmínky zápisu do školy?

Při zápisu proběhne s dítětem krátký rozhovor. Nejde v tomto případě o test, ale pouze o popovídání.

V den zápisu budete muset předložit následující dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz rodiče
  • Přihláška
  • Kartička zdravotní pojišťovny
  • Doklad o tom, že žijete v dané spádové oblasti (pokud se hlásíte na školu ve spádové oblasti)
  • Vysvědčení z předchozích ročníků (pokud dítě mění školu)

Jaké poplatky jsou spojeny s docházkou dítěte do základní školy?

Veřejné základní školy jsou zdarma. Musíte však zaplatit za některé výukové materiály a pomůcky, školní stravování, výlety, kroužky apod.

Co dělat, když se dítě na základní školu nedostalo?

V případě, že základní škola nemůže dítě přijmout kvůli omezené kapacitě, mohou rodiče požádat místní městský úřad o vyhledání školy s volným místem.

Jak vám naši pracovníci mohou pomoci?

Naši interkulturní pracovníci vám mohou pomoci s hledáním škol i s komunikací s nimi. Pokud ještě nemluvíte dobře česky, můžete naše pracovníky také poprosit o tlumočení na schůzce.

Kontakty interkulturních pracovníků ICP naleznete ZDE.

Všechny naše služby jsou zdarma.