Dobrovolnictvím k integraci

Hlavním cílem projektu je aktivizace a podpora občanské angažovanosti cizinců skrze dobrovolnictví a vytvoření prostoru k setkání mezi Čechy a cizinci za účelem zvýšení informovanosti a zlepšení vztahů pomocí boření vzájemných předsudků a obav.

Cílovou skupinou projektu tvoří dobrovolníci z řad Čechů i cizinců, kteří jsou zapojováni do 3 typů aktivit:

A. pomoc s činností ICP
B. realizace workshopů/přednášek a jazykových klubů a
C. participace na jednorázových, obecně-prospěšných aktivitách.

Projekt Dobrovolnictvím k integraci je financován Ministerstvem vnitra ČR a Magistrátem hl. m. Prahy.

Doba trvání:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy