Kurzy českého jazyka MHMP

Projekt MHMP (DOT/66/05/001644/2017) spočívá v organizaci kurzů českého jazyka pro cizince s pokročilou znalostí žijící na území Hlavního města. Kurzy jsou koncipovány do 50-hodinových bloků s důrazem na výuku uzpůsobenou potřebám studentů vycházející z dlouholetých zkušeností Integračního centra Praha. Cílem projektu je usnadnění úspěšné integrace cizinců, zajištění bezkonfliktního soužití s majoritou, umožnění osamostatnění cizinců a zjednodušení jejich komunikace s českými institucemi.

Doba trvání:

5. 2017–12. 2017

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy