Jak získat český řidičský průkaz? 

Tipy od našich interkulturních pracovníků

Často se nás ptáte, jak podat žádost o český řidičský průkaz. Univerzální návod vám bohužel dát nemůžeme, několik tipů z naší praxe ale naštěstí ano. Tak pojďme na to!  

Dvě možnosti

Nejprve si pojďme říci, že existují dvě možnosti, jak český řidičský průkaz získat. První z nich je absolvovat v Česku autoškolu a splnit závěrečné zkoušky. Druhá možnost je vyměnit si řidičský průkaz, který máte z jiné země, za český. To však můžete udělat pouze v případě, že váš řidičský průkaz splňuje určité požadavky – ve zkratce lze říci, že váš původní řidičský průkaz musí být vydán v souladu s Vídeňskou úmluvou nebo Ženevskou úmluvou, údaje na průkazu musejí být napsané latinkou (tj. pokud je vaše jméno nebo vydávající úřad v arabštině, azbuce nebo jiné abecedě, není to přijatelné) a musejí být umístěny ve stanoveném pořadí (1. příjmení, 2. jméno, 3. datum a místo narození, 4a. datum vydání, 4b. datum platnosti, 4c. vydávající úřad atd.).

V hlavní roli dokumenty

Určitě by vás napadlo připravit si k podání žádosti o řidičský průkaz své osobní doklady, řidičský průkaz z jiné země nebo dokumentaci z autoškoly včetně lékařského potvrzení. Ale pozor – tyto dokumenty vám budou stačit pouze v případě, že máte v Česku trvalý pobyt nebo jste občanem země mimo EU s povolením k pobytu na dobu delší než 1 rok a máte proto povinnost vyměnit si svůj řidičský průkaz za český. V ostatních případech musíte kromě uvedených dokumentů prokázat své obvyklé bydliště na území ČR minimálně za posledních 6 kalendářních měsíců. Pokud žádáte po 1.7. pak se bude jednat právě o těch 6 měsíců zpětně. Pokud žádáte dříve, budete potřebovat prokázat své bydliště zpětně i za 6 měsíců za předchozí kalendářní rok.

Vzhledem k tomu, že zákon (zákon č. 361/2000 § 2, odstavec hh) definuje obvyklé bydliště jako místo trvalého pobytu, určeného především rodinnými vazbami, pronájmem nebo vlastnictvím majetku a zaměstnáním/podnikatelskou činností, budete muset k prokázání obvyklého bydliště doložit tyto věci:

  • Zaměstnání:

Vezměte si s sebou svou pracovní smlouvu. Pokud je smlouva staršího data (víc než 3 měsíce) nebo na ní datum není uvedené, požádejte personální oddělení o potvrzení, že jste ve firmě stále zaměstnaný/á. Na potvrzení musí být uvedeno, že pracovní poměr trvá a že místo výkonu je Praha/ČR). Pokud jste změnil/a zaměstnání v uplynulých 6 měsících, nezapomeňte si s sebou vzít také předchozí pracovní smlouvu. V případě, že zde pracuje Váš rodinný příslušník, musíte doložit stejné dokumenty od jeho/jejího zaměstnavatele a dokumenty prokazující Váš vztah (např. oddací list, společná nájemní smlouva atp.)

  • Ubytování:

Vaše nájemní smlouva musí být alespoň 6 měsíců stará a platná. Pokud jste nájemní smlouvu podepsal/a v uplynulých 6 měsících, přineste si s sebou také předchozí nájemní smlouvu. Pokud jste nájemní smlouvu podepsal/a před více než jedním rokem, požádejte majitele bytu o potvrzení o platnosti smlouvy.

  • Rodinné vazby:

Pokud žijete ve společné domácnosti s dalšími členy rodiny, připravte si také jejich dokumenty – např. povolení k pobytu, průkaz pojištěnce, potvrzení o studiu vašich dětí apod. Vždy je také výhodné mít členy domácnosti uvedené v nájemní smlouvě.

Není samozřejmě povinnost být zároveň zaměstnaný/á a mít rodinu. V takové situaci vám ale doporučujeme předložit dodatečné dokumenty dokládající váš pobyt, a to obzvlášť pokud jste nezaměstnaný/á. Těmito dokumenty může být:

  • potvrzení, že jste na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek
  • bankovní výpis za posledních 6 měsíců, pokud máte český účet
  • smlouva o sjednání bankovního účtu
  • různé doklady o platbách (platby za provoz domácnosti, účty za telefon, internet apod.)
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • jízdenka na MHD (Lítačka)
  • další doklady, které máte k dispozici.

Na závěr bychom vás ještě rádi upozornili, že pokud jste si obnovovali pobyt v uplynulých 6 měsících, budete muset pravděpodobně předložit také tzv. historii pobytu, kterou dokážete, že jste tu po celou dobu svého pobytu žil/a legálně. 

Obecně doporučujeme si vzít sebou maximální množství dokumentů, co můžete, jelikož někteří úředníci vyžadují toho víc. Můžete se tak vyhnout opakované návštěvě úřadu.“

Jsme tu pro vás

Pokud nechcete čekat ve frontě, můžete si svou návštěvu registru řidičů zarezervovat  online na konkrétní čas. Nezapomeňte také, že v magistrátních institucích můžete komunikovat pouze v češtině, pokud tedy ještě neumíte dobře česky, doporučujeme vám využít služeb našich interkulturních pracovníků. Stačí zavolat a domluvit se na konkrétní termín a my vás na Registr řidičů rádi zdarma doprovodíme.