Jak získat český řidičský průkaz? 

Tipy od našich interkulturních pracovníků

Často se nás ptáte, jak podat žádost o český řidičský průkaz. Univerzální návod vám bohužel dát nemůžeme, několik tipů z naší praxe ale naštěstí ano. Tak pojďme na to!  

Dvě možnosti

Nejprve si pojďme říci, že existují dvě možnosti, jak český řidičský průkaz získat. První z nich je absolvovat v Česku autoškolu a splnit závěrečné zkoušky. Druhá možnost je vyměnit si řidičský průkaz, který máte z jiné země, za český. To však můžete udělat pouze v případě, že váš řidičský průkaz splňuje určité požadavky – ve zkratce lze říci, že váš původní  řidičský průkaz musí být vydán v souladu s Vídeňskou úmluvou nebo Ženevskou úmluvou, údaje na průkazu musejí být napsané latinkou a musejí být umístěny ve stanoveném pořadí.

V hlavní roli dokumenty

Určitě by vás napadlo připravit si k podání žádosti o řidičský průkaz své osobní doklady,  řidičský průkaz z jiné země nebo dokumentaci z autoškoly včetně lékařského potvrzení. Ale pozor – tyto dokumenty vám budou stačit pouze v případě, že máte v Česku trvalý pobyt nebo jste občanem země mimo EU s povolením k pobytu na dobu delší než 1 rok a máte proto povinnost vyměnit si svůj řidičský průkaz za český. V ostatních případech musíte kromě uvedených dokumentů prokázat své obvyklé bydliště na území ČR minimálně za posledních 6 kalendářních měsíců. Pokud žádáte po 1.7. pak se bude jednat právě o těch 6 měsíců zpětně. Pokud žádáte dříve, budete potřebovat prokázat své bydliště zpětně i za 6 měsíců za předchozí kalendářní rok.

Vzhledem k tomu, že zákon (zákon č. 361/2000 § 2, odstavec hh) definuje obvyklé bydliště jako místo trvalého pobytu, určeného především rodinnými vazbami, pronájmem nebo vlastnictvím majetku a zaměstnáním/podnikatelskou činností, budete muset k prokázání obvyklého bydliště doložit tyto věci:

  • Zaměstnání:

Vezměte si s sebou svou pracovní smlouvu. Pokud je smlouva staršího data nebo na ní datum není uvedené, požádejte personální oddělení o potvrzení, že jste ve firmě stále zaměstnaný/á. Na potvrzení musí být uvedeno, že pracovní poměr trvá a že místo výkonu je Praha/ČR). Pokud jste změnil/a zaměstnání v uplynulých 6 měsících, nezapomeňte si s sebou vzít také předchozí pracovní smlouvu.

  • Ubytování:

Vaše nájemní smlouva musí být alespoň 6 měsíců stará a platná. Pokud jste nájemní smlouvu podepsal/a v uplynulých 6 měsících, přineste si s sebou také předchozí nájemní smlouvu. Pokud jste nájemní smlouvu podepsal/a před více než jedním rokem, požádejte majitele bytu o potvrzení o platnosti smlouvy.

  • Rodinné vazby:

Pokud žijete ve společné domácnosti s dalšími členy rodiny, připravte si také jejich dokumenty – např. povolení k pobytu, průkaz pojištěnce, potvrzení o studiu vašich dětí apod. Vždy je také výhodné mít členy domácnosti uvedené v nájemní smlouvě.

Není samozřejmě povinnost být zároveň zaměstnaný/á a mít rodinu. V takové situaci vám ale doporučujeme předložit dodatečné dokumenty dokládající váš pobyt, a to obzvlášť pokud jste nezaměstnaný/á. Těmito dokumenty může být:

  • potvrzení, že jste na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek
  • bankovní výpis za posledních 6 měsíců, pokud máte český účet
  • smlouva o sjednání bankovního účtu
  • různé doklady o platbách (platby za provoz domácnosti, účty za telefon, internet apod.)
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • jízdenka na MHD (Lítačka)
  • další doklady, které máte k dispozici.

Na závěr bychom vás ještě rádi upozornili, že pokud jste si obnovovali pobyt v uplynulých 6 měsících, budete muset pravděpodobně předložit také tzv. historii pobytu, kterou dokážete, že jste tu po celou dobu svého pobytu žil/a legálně. 

Jsme tu pro vás

Pokud nechcete čekat ve frontě, můžete si svou návštěvu registru řidičů zarezervovat  online na konkrétní čas. Nezapomeňte také, že v magistrátních institucích můžete komunikovat pouze v češtině, pokud tedy ještě neumíte dobře česky, doporučujeme vám využít služeb našich interkulturních pracovníků. Stačí zavolat a domluvit se na konkrétní termín a my vás na Registr řidičů rádi zdarma doprovodíme.