Integrační služby pro držitele spec. víza a dočasné ochrany 2022

Projekt se zaměřuje na specifické činnosti, jejichž účelem je reakce na řešení situace spojené s válečným konfliktem na Ukrajině a přílivem prchajících Ukrajinců do ČR. Projekt se zaměřuje na dvě oblasti podpory:

  1. Podpora informovanosti CS prostřednictvím instruktážních videí

  2. Podpora CS i dalších aktérů procesu integrace prostřednictvím zajištění tlumočnických služeb

Jedná se o dotaci MV 142022 IC UKR.

Doba trvání:

1. 6. 2022 – 31. 12. 2022

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR
1 180 282 Kč