Adaptačně-integrační kurzy

Pro lepší a rychlejší orientaci v nové zemi

Organizujeme pro vás Adaptačně-integrační kurzy, jejichž cílem je, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace a znali svá práva a povinnosti. 

Aktualizace

Máme pro vás dobrou zprávu – kurzy startují 21. června 2021 a vy se už dnes můžete zaregistrovat! :-)

Co je adaptačně-integrační kurz a jak bude probíhat?

Na adaptačně-integračním kurzu se seznámíte s vašimi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu v České republice, se základními hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními zvyklostmi. Dozvíte se mimo jiné také informace o organizacích a institucích, které  cizincům poskytují bezplatné poradenství.

Kurz trvá 4 hodiny a je veden odbornými lektory v češtině a tlumočen do anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského a vietnamského jazyka. Cena kurzu je v případě veřejných kurzů 1500 Kč.

Kdo musí adaptačně-integrační kurz absolvovat?

Absolvovat adaptačně-integrační kurz je povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí. Jsou jimi ti, jejichž povolení k pobytu nabylo právní moci po 1. lednu 2021. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Kdo kurz pořádá?

Adaptačně-integrační kurzy zajišťují z pověření Ministerstva vnitra ČR výhradně Centra na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích. V Praze tyto kurzy zajišťuje Integrační centrum Praha.

Kde najdete další informace?

Podrobnější informace o tom, co je obsahem kurzu, jak se na kurz přihlásit a jak ho zaplatit najdete pod tlačítkem níže.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na aik@icpraha.com

Tým ICP

Logo MVČR