Zveme na 59. regionální poradní platformu

První setkání regionální poradní platformy v roce 2024 proběhne ve čtvrtek 1. 2. od 13:00 do 16:30 hodin na Staroměstské radnici. Věnovat se bude kariérovému poradenství pro migranty. Do problematiky a situace na pracovním trhu nás uvede Tomáš Ervín Dombrovský z Alma Career. Těšit se můžete také na prezentace pokrývající jak zahraniční praxi, tak domácí zkušenosti. S příspěvky vystoupí Integrační centrum Praha, Centrum pro cizince Jihomoravského kraje a InBáze. Ve druhé části setkání proběhne panelová diskuze. Pozvání přijali Monika Pouzarová z Hospodářské komory ČR, Kateřina Ošancová, vedoucí služby sociální rehabilitace Centra pro integraci cizinců, Tomáš Ervín Dombrovský a Andrea Augustinová, která působí v organizaci EURAXESS. Nebude chybět ani prostor pro síťování, zejména s organizacemi a institucemi aktivními v oblasti kariérového poradenství.

Kdy: čtvrtek 1. 2. 2024, od 13:00 do 16:30 hodin

Kde: Sál architektů, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. ⅓, Praha 1

Registrace nutná do 29. 1. 2024 na tomto odkazu.

Regionální poradní platforma (RPP) je pravidelným setkáním aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze, kterého se účastní zástupci MHMP, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací. Zápisy z předchozích platforem si můžete přečíst zde. Chcete-li dostávat informace a pozvánky na RPP, kontaktujte prosím Kateřinu Phamovou (k.phamova@icpraha.com).