Prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny v roce 2024

V tomto článku zjistíte, jak postupovat při prodlužování dočasné ochrany v roce 2024. Prodlužování probíhá podobně jako v minulém roce, ve dvou krocích (online registrace a potom osobní návštěva pracoviště).

Pokud máte v České republice standardní povolení k pobytu (např. zaměstnaneckou kartu), informace v tomto článku se Vás netýkají a při prodlužování pobytového oprávnění postupujte tak, jako doposud, resp. podle běžných pravidel podle typu vašeho pobytu. Pokud žádáte o dočasnou ochranu poprvé, podrobné informace naleznete zde: https://frs.gov.cz/docasna-ochrana.

Pokud byste si i po přečtení tohoto článku nebyli jistí, co pro vás platí, můžete kontaktovat bezplatnou linku Ministerstva vnitra na čísle: +420 974 801 802. Dále se můžete objednat také k našim poradcům.

Prodlužování dočasné ochrany se týká vízových štítků: 

D/DO/667, 668, 669

D/DO/767, 768, 769

D/DO/867, 868, 869

Další informace můžete nalézt také přímo na portálu frs.gov.cz:

https://frs.gov.cz/prodluzovani-docasne-ochrany-v-roce-2024/

První krok- registrace do online systému

Nejdříve se budete registrovat přes elektronický registrační systém. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby mladší 15 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce. Osoby starší 15 let se registrují samostatně. U osob ve věku 15-18 let je potřeba do systému uvést údaje zákonného zástupce (zpravidla rodič). Registraci musíte provést nejpozději do 15. března 2024, jinak vaše dočasná ochrana zanikne.

Do registračního systému vyplníte svůj e-mail a osobní údaje, případně osobní údaje osoby mladší 15 let, kterou ze zákona zastupujete a doklad o vazbě, kterou s dítětem máte. Na závěr registrace si zvolíte termín osobní návštěvy na pracovišti Ministerstva vnitra.

Po skončení registrace vám na e-mail přijde potvrzení, které si pečlivě uschovejte, protože může sloužit jako doklad o vašem legálním pobytu na území České republiky. Registrací a rezervací termínu se Vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. 9. 2024.

Nemáte e-mail, počítač, prístup k internetu, nebo máte jiný problém s registrací?

O pomoc můžete požádat Integrační centrum Praha:

  • Asistence bude poskytnuta pouze na základě předchozí rezervace na telefonu 252 543 846
  • Pozor: Kapacity jsou omezené! Když jste schopni rezervaci udělat na základě návodu, prosíme využijte tuto možnost. Tak umožníte, aby se pomoc dostala primárně těm, kteří to potřebují (např. starší či technicky méně zdatní lidé)

Druhý krok – dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra

Aby byla Vaše dočasná ochrana prodloužena až do 31. 3. 2025, musíte se osobně dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra v termínu, který jste si v systému zvolili.

Na osobní návštěvu si s sebou doneste platný cestovní doklad (pokud cestovní doklad nemáte tak jiný doklad, jímž prokážete svou totožnost, doklad o ubytování (pozor, pohlídejte si správný doklad) a případně také dokumenty dokazující, že jste oprávněni zastupovat osobu mladší 15 let, pokud jednáte jejím jménem. Osoba mladší 15 let s Vámi na osobní schůzku jít nemusí, ale je to doporučováno. Pokud s Vámi nepůjde, vezměte s sebou její pasovou fotografii. Pokud pečujete o nepohyblivou osobu s dočasnou ochranou, kontaktujte linku Ministerstva vnitra pro postup ve Vašem konkrétním případě: +420 974 801 802.

Pokud bude vše v pořádku, bude vám vylepen vízový štítek, kterým se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. března 2025.

Pokud máte vízum strpění udělené z důvodů, které souvisejí s válkou na Ukrajině postupujte podle informací uvedených v následujícím odkazu:

https://frs.gov.cz/prodlouzeni-viz-strpeni-udelenych-z-duvodu-ozbrojeneho-konfliktu-na-ukrajine/

Máte další otázky?

Pokud máte jakékoliv související otázky, doporučujeme vám objednat se na konzultaci v rámci našeho bezplatného právního poradenství. Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky na tel. +420 252 543 846 nebo e-mailem: info@icpraha.com.