fbpx

Síťování

Regionální poradní platforma

Integrační centrum Praha vytváří jedinečný prostor pro setkávání aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze. Cílem Regionální poradní platformy (RPP) je vzájemné sdílení zkušeností, prezentace zajímavých projektů a odborných výzkumů a v neposlední řadě síťování.

Členové RPP se podíleli na tvorbě první koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (2014–2017), její aktualizaci, platné pro období 2018–2021, a navazujících Akčních plánů.

Kdo se může platformy zúčastnit?

Kdokoliv, kdo má zájem problematiku integrace a chce podílet na dění v této oblasti. Pravidelně se ho účastní zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací.

Kdy a kde platforma probíhá?

Příští setkání proběhnou: 12. 11. 2019, 13:00 – 16:00

Setkání se obvykle konají v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy – Jungmannova 35/29, Praha 1 (Škodův palác) ve 2. patře (místnost č. 201).

Pro více informací kontaktujte metodickou vedoucí Ancu Covrigovou: a.covrigova@icpraha.com.

Zápisy ze všech proběhlých setkání a finální verze pražské koncepce včetně akčních plánů jsou ke stažení zde.