Zveme na 61. Regionální poradní platformu

Ve čtvrtek 6. června 2024 proběhne další setkání regionální poradní platformy, tentokrát na téma cizinci se zdravotním postižením. Těšit se můžete jak na zajímavé prezentace, tak na diskuzi v rámci závěrečného bloku, kterou zaštítí odborníci z Národního pedagogického institutu, Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z. s. a Českého červeného kříže.

Kdy: čtvrtek 6. 6. 2024, od 13:00 do 16:00 hodin

Kde: Sál architektů, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. ⅓, Praha 1

Kapacita prostor je omezená. Na akci je nutná registrace do 3. 6. 2024 skrze tento odkaz.

Program

13:00 – 13:30   Informace z oddělení národnostních menšin a cizinců MHMP a z Integračního centra Praha

13:30 – 14:00   Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Jan Matěj Bejček (Odbor sociálních věcí MHMP)

14:00 – 14:30   Jak určit právní řád, dle kterého má cizinec nárok na dávky pro osoby se zdravotním postižením na území ČR. Petr Schweiner (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.)

14:30 – 15:00   Přestávka

15:00 – 15:15   Výsledky šetření dostupnosti služeb pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením. Agáta Jankovská (Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1)

15:15 – 15:30  Cesta ukrajinského uprchlíka s vážným onemocněním českým zdravotním a sociálním systémem. Dinara Akhmetová (Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z. s.)

15:30 – 16:00  Diskuzní blok – 3 tématické skupiny 

  1. Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem se zdravotním postižením či znevýhodněním.
  2. Podpora lidí se zdravotním omezením – praktické zkušenosti s poskytováním psychologické podpory a interkulturní asistence.
  3. Podpora rodin ukrajinských uprchlíků s dětmi se zdravotním postižením.

 Změna programu vyhrazena.

Regionální poradní platforma (RPP) je pravidelným setkáním aktérů na poli integrace cizinců v hl. m. Praze, kterého se účastní zástupci MHMP, jednotlivých městských částí, NNO, migrantských sdružení, státních institucí, školských a vzdělávacích zařízení a mezinárodních organizací. Zápisy z předchozích platforem si můžete přečíst zde. Chcete-li dostávat informace a pozvánky na RPP, kontaktujte prosím Kateřinu Phamovou (k.phamova@icpraha.com).