Những điều quý vị nên biết về sử dụng dịch vụ của Trung tâm hội nhập Praha (ICP)

Là một tổ chức phi lợi nhuận, ICP cung cấp miễn phí tất cả các dịch vụ của mình, chủ yếu nhờ vào các khoản tài trợ mà chúng tôi nhận được.

Vì hầu hết các dịch vụ của chúng tôi được tài trợ thông qua quỹ châu Âu AMIF nên mỗi khách hàng nhận được các dịch vụ này đều phải đăng ký vào dự án AMIF23_008/007. Chúng tôi ước không phải yêu cầu dữ liệu nhạy cảm của quý vị trong quá trình đăng ký, nhưng rất tiếc nếu không có dữ liệu đó, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu của dự án và chúng tôi sẽ không thể chứng minh rằng số tiền chúng tôi nhận được đã được sử dụng để cung cấp dịch vụ thật cho người thật.

Quý vị có thể đăng ký vào dự án cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Khi gặp trực tiếp nhân viên của chúng tôi, họ sẽ yêu cầu quý vị điền vào phiếu thông tin về khách hàng. Trong trường hợp muốn biết chúng tôi yêu cầu dữ liệu gì trong đó hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu này, quý vị có thể tải phiếu thông tin xuống ở định dạng pdf tại đây. 

Nhưng quý vị không cần phải in nó, chúng tôi luôn cung cấp cho quý vị bản sao đã in.

Hoặc quý vị có thể chọn đăng ký trực tuyến:

https://registration.icpraha.com/en.

Dự án AMIF cũng yêu cầu chúng tôi thu thập phản hồi từ khách hàng để tìm ra dịch vụ ICP hữu ích trong lĩnh vực nào với quý vị. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi nhận được bảng khảo sát và chúng tôi sẽ thực sự trân trọng nếu quý vị có thể dành ra một phút để điền nó.

Chúng tôi cũng muốn lưu ý rằng trong khuôn khổ ICP, các dịch vụ cũng được cung cấp dưới dự án UNICEF, vì vậy nếu quý vị cũng sử dụng các dịch vụ của dự án này, quý vị sẽ phải đăng ký riêng.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã làm rõ các thủ tục mà chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi rất vui vì đã được tin tưởng và mong rằng quý vị sẽ giới thiệu dịch vụ của chúng tôi tới các đồng nghiệp, bạn bè hoặc người quen của mình, những người sẽ cần chúng.

Logo MVČR

Projekt Integrační centrum Praha X, registrační číslo CZ.12.01.02/00/23_008/0000007, je spolufinancován Evropskou unií a z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.