Logo Praha Metropole všech
Logo MHMP

© 2023 ICP | Trung tâm hội nhập Praha o.p.s. là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực hội nhập của người nước ngoài trên địa bàn của thủ đô Praha.

Telegram Instagram Facebook LinkedIn
Telegram Instagram Facebook LinkedIn
Logo Praha Metropole všech