LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mong muốn hay góp ý nào đó, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đã chia các liên hệ thành các mục rõ ràng, để bạn có thể biết tim ai vì việc gì.

Đặt lịch tư vấn và các thông tin tổng quát

Zhanna Osovska
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Các khóa học tiếng Séc

Alžběta Průšová
điều phối viên (các khóa học dành cho những người mới bắt đầu)
edu@icpraha.com | +420 774 736 610

Linda Slováková
điều phối viên (các khóa học dành cho những người có trình độ cao hơn)
l.slovakova@icpraha.com | +420 775 558 374

Trợ giúp đi cùng và phiên dịch

(Công việc giao văn hóa)

Oksana Belkova
điều phối viên
o.belkova@icpraha.com | +420 775 735 324

Miroslava Danyljuková
điều phối viên
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

Ekaterina Shlygina
rus@icpraha.com | +420 775 553 730

Liudmila Gasina
rus1@icpraha.com | +420 774 711 845

Julie Lapina
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Jekaterina Gazukina
ukr1@icpraha.com | +420 608 987 097

Vera Bárász
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

Kinh Nguyen
viet@icpraha.com | +420 774 124 094

Cam Van Nguyenová
viet2@icpraha.com | +420 777 022 924

Petra Kaucká
viet3@icpraha.com | +420 774 466 837

Markéta Sedláčková
chn@icpraha.com | +420 774 017 019

Roz Smolíková Shero
arab@icpraha.com | +420 777 962 248

Ban quản lý ICP

Zděnek Horváth
giám đốc
director@icpraha.com

Jonatan Schneider
quản lý văn phòng
office@icpraha.com | +420 608 384 685

Jiří Vízek
giám đốc tài chính
finance@icpraha.com | +420 773 530 642

Zuzana Hůlová
quản lý tài chính
z.hulova@icpraha.com | +420 778 061 579

Alen Kovačević
quản lý dự án AMIF
a.kovacevic@icpraha.com | +420 775 553 898

Anca Covrigová
quản lý hệ thống
metodik@icpraha.com | +420 773 636 144

Quan hệ công chúng và các sự kiện hội nhập

Michaela Neuhöferová
điều phối viên
centrum@icpraha.com | +420 774 034 224

Jekaterina Gazukina
điều phối viên – Salad Bowl of Prague, Vaše nápady
metropolevsech@icpraha.com | +420 608 987 097

Hoạt động tình nguyện

Veronika Spiegelová
điều phối viên
dobrovolnici@icpraha.com | +420 775 487 369

Các cơ sở của ICP

Bạn có câu hỏi liên qua đến một chi nhánh cụ thể? Hãy tìm đến trực tiếp giám đốc chi nhanh ấy.

Các cơ sở của ICP

Luboš Kožíšek
điều phối viên
pobocky@icpraha.com 

1

Informační centrum ICP

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

2

ICP Praha 4 – Pankrác

Hvězdova 1594/19, 140 00  Praha 4

3

ICP Praha 12 – Modřany

Sofijské náměstí 3400, 143 00 Praha 12

4

Kancelář ICP v SAPě

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4

5

ICP Praha 13 – Lužiny

Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13

6

ICP Praha 14 – Černý Most

Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14

Trụ sở chính tại Praha 1

Địa chỉ: Žitná 51, Praha 1
Giờ mở cửa: thứ hai – thứ sáu: 8h00– 12h00; 13h00 – 16h00

Zhanna Osovska
Quản lý chi nhánh
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Praha Pankrác

Địa chỉ: Hvězdova 1594/19, 140 00  Praha 4
Giờ mở cửa: thứ hai, thứ ba, thứ năm: 9h00 – 12h00; 13h00 – 17h00

Linda Slováková
Quản lý chi nhánh
praha4@icpraha.com | +420 775 771 944

Anastasia Yanina
praha4.info@icpraha.com | +420 775 721 427

Praha Modřany

Địa chỉ: Sofijské náměstí 3400, 143 00 Praha 12
tòa nhà thương mại Prior, tầng 2
Giờ mở cửa: thứ ba, thứ tư, thứ năm: 9h00 – 12h00; 13h00 – 17h00

Branislav Makúch
Quản lý chi nhánh
praha12@icpraha.com | +420 775 791 202

Petra Kaucká
praha12.info@icpraha.com | +420 774 466 837

Praha Libuš – Sapa

Địa chỉ: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
Nhà 7 tầng chợ Sapa, tầng 6
Giờ mở cửa: thứ hai: 8h00 – 12h00; 13h00 – 16h00

Branislav Makúch
Quản lý chi nhánh
praha12@icpraha.com |
 +420 775 791 202

Petra Kaucká
praha12.info@icpraha.com | +420 774 466 837

Praha Lužiny

Địa chỉ: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13
Giờ mở cửa: thứ ba, thứ tư, thứ năm: 9h00 – 12h00; 13h00 – 17h00

Natalia Stehnejová
Quản lý chi nhánh
praha13@icpraha.com | +420 775 564 654

Igor Suvorov
praha13.info@icpraha.com | +420 775 703 989

Praha Rajská zahrada

Địa chỉ: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14
Giờ mở cửa: thứ hai, thứ ba, thứ năm: 8h00 – 12h00; 13h00 – 16h00

Stanislav Butorin
Quản lý chi nhánh
praha14@icpraha.com | +420 775 553 188

Petra Sedláčková
praha14.info@icpraha.com | +420 777 260 324