fbpx

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mong muốn hay góp ý nào đó, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đã chia các liên hệ thành các mục rõ ràng, để bạn có thể biết tim ai vì việc gì.

Đặt lịch tư vấn và các thông tin tổng quát

Zhanna Osovska
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Trụ sở chính tại Praha 1

Adresa: Žitná 51, Praha 1
Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 – 12:00; 13:00 – 16.00 hod.

Zhanna Osovska
vedoucí pobočky
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Veronika Skalická
sociální pracovnice
socialni@icpraha.com

Pavla Rozumková
právnička
pravnik@icpraha.com

Štěpán Pastorek
právník
pravnik1@icpraha.com

1

Informační centrum ICP

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

2

ICP Praha 13 – Lužiny

Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13

3

ICP Praha 14 – Černý Most

Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14

Praha Lužiny

Adresa: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13
Otevírací doba:
Po, Čt: 9.00 – 12:00; 13:00 – 17.30
Út: 13:00 – 17:30
St: 9:00 – 13:00

Blanka Kollmerová
sociální pracovnice
socialni13@icpraha.com  | +420 775 564 654

Petra Havránková
právnička
pravnik13@icpraha.com

Praha Rajská zahrada

Adresa: Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 14
Otevírací doba:
Po, Čt: 9.00 – 12:00; 13:00 – 17.30
Út: 9:00 – 13:00
St: 13:00 – 17:30

Markéta Lučanová
sociální pracovnice
socialni14@icpraha.com | +420 775 553 188

Veronika D´Evereux
právnička
pravnik14@icpraha.com

Các khóa học tiếng Séc

Alžběta Průšová
điều phối viên (các khóa học dành cho những người mới bắt đầu)
edu@icpraha.com | +420 774 736 610

Linda Slováková
điều phối viên (các khóa học dành cho những người có trình độ cao hơn)
l.slovakova@icpraha.com | +420 608 480 142

Trợ giúp đi cùng và phiên dịch

(Công việc giao văn hóa)

Oksana Belkova
điều phối viên
o.belkova@icpraha.com | +420 775 735 324

Miroslava Danyljuková
điều phối viên
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

Ekaterina Shlygina
rus@icpraha.com | +420 775 553 730

Julie Lapina
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Jekaterina Gazukina
ukr1@icpraha.com | +420 608 987 097

Vera Bárász
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

Kristýna Vitásková
eng@icpraha.com | +420 777 260 324

Kinh Nguyen
viet@icpraha.com | +420 774 124 094

Cam Van Nguyenová
viet2@icpraha.com | +420 777 022 924

Petra Kaucká
viet3@icpraha.com | +420 774 466 837

Markéta Sedláčková
chn@icpraha.com | +420 774 017 019

Roz Smolíková Shero
arab@icpraha.com | +420 777 962 248

Ban quản lý ICP

Zděnek Horváth
giám đốc
director@icpraha.com

Jonatan Schneider
quản lý văn phòng
office@icpraha.com | +420 608 384 685

Jiří Vízek
giám đốc tài chính
finance@icpraha.com | +420 773 530 642

Michala Volná
quản lý tài chính
m.volna@icpraha.com | +420 778 061 579

Alen Kovačević
quản lý dự án AMIF
a.kovacevic@icpraha.com | +420 775 553 898

Anca Covrigová
quản lý hệ thống
metodik@icpraha.com | +420 773 636 144

Luboš Kožíšek
vedoucí poradenství a terénní práce
pobocky@icpraha.com

Quan hệ công chúng và các sự kiện hội nhập

Michaela Neuhöferová
điều phối viên
centrum@icpraha.com | +420 774 034 224

Jekaterina Gazukina
điều phối viên – Salad Bowl of Prague, Vaše nápady
metropolevsech@icpraha.com | +420 608 987 097

Hoạt động tình nguyện

Veronika Spiegelová
điều phối viên
dobrovolnici@icpraha.com | +420 775 487 369