fbpx

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mong muốn hay góp ý nào đó, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đã chia các liên hệ thành các mục rõ ràng, để bạn có thể biết tim ai vì việc gì.

Trung tâm Thông tin
– Đặt lịch tư vấn và các thông tin tổng quát

+420 252 543 846

Adresa: Žitná 51, Praha 1
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 hod.

Zhanna Osovska
nhân viên quầy thông tin
z.osovska@icpraha.com

Olena Ryzhova
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com

Tư vấn – Praha 1

Adresa: Žitná 51, Praha 1
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 hod.

Veronika Skalická
vedoucí sociálního poradenství
socialni@icpraha.com

Pavla Rozumková
vedoucí právního poradenství
pravnik@icpraha.com

Klára Valová
sociální pracovnice
socialni1@icpraha.com

Veronika D´Evereux
právnička
pravnik14@icpraha.com

Jana Havigerová
právnička
pravnik1@icpraha.com

TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI CẦN PHẢI ĐẶT TRƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN QUA E-MAIL.

1

Informační centrum ICP

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

2

ICP Praha 13 – Lužiny

Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13

3

ICP Praha 14 – Černý Most

Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14

Tư vấn – Praha Lužiny

Adresa: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13
Otevírací doba:

Po: 8:30 – 16:30
Út: 12:30 – 16:30
St: 8:30 – 12:30
Čt: 8:30 – 16:30

Blanka Kollmerová
sociální pracovnice
socialni13@icpraha.com  | +420 775 564 654

Veronika Otáhalová
právnička
pravnik13@icpraha.com

TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI CẦN PHẢI ĐẶT TRƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN QUA E-MAIL.

Tư vấn – Praha Černý Most

Adresa: Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14
Otevírací doba:

Po: 8:30 – 12:30
Út: 8:30 – 16:30
St: 12:30 – 16:30
Čt: 8:30 – 16:30

Markéta Lučanová
sociální pracovnice
socialni14@icpraha.com | +420 775 553 188

Alisa Nechanská
právnička
pravnik2@icpraha.com

TƯ VẤN PHÁP LÝ VÀ XÃ HỘI CẦN PHẢI ĐẶT TRƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI. CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TƯ VẤN QUA E-MAIL.

Các khóa học tiếng Séc

Jana Januševičová
điều phối viên (các khóa học dành cho những người có trình độ cao hơn)
kurzy@icpraha.com | +420 608 480 142

Eva Šenkýřová
Metodička
edu@icpraha.com | +420 774 736 610

Trợ giúp đi cùng và phiên dịch

(Công việc giao văn hóa)

Miroslava Danyljuková
điều phối viên
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

Vojtěch Jirka
rus@icpraha.com | +420 775 553 730

Žanna Říhová
ukr1@icpraha.com | +420 608 987 097

Ekaterina Shlygina
e.shlygina@icpraha.com | +420 775 735 324

Julie Horová
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Marta Burdiak
ukr2@icpraha.com | +420 770 616 269

Michal Štefka
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

Vera Bárász
eng1@icpraha.com | +420 777 260 324

Ekaterina Shlygina
e.shlygina@icpraha.com | +420 775 735 324

Kinh Nguyen
viet@icpraha.com | +420 774 124 094

Cam Van Nguyenová
viet2@icpraha.com | +420 777 022 924

Petra Kaucká
viet3@icpraha.com | +420 774 466 837

Veronika Kramáreková
arab@icpraha.com | +420 777 962 248

Vera Bárász
eng1@icpraha.com | +420 777 260 324

Ban quản lý ICP

Zděnek Horváth
giám đốc
director@icpraha.com

Jonatan Schneider
quản lý văn phòng
office@icpraha.com | +420 608 384 685

Jiří Vízek
giám đốc tài chính
finance@icpraha.com | +420 773 530 642

Michala Volná
quản lý tài chính
m.volna@icpraha.com | +420 778 061 579

Alen Kovačević
quản lý dự án AMIF
a.kovacevic@icpraha.com | +420 775 553 898

Anca Covrigová
quản lý hệ thống
a.covrigova@icpraha.com | +420 773 636 144

Marketing a PR

Michaela Neuhöferová
điều phối viên
centrum@icpraha.com | +420 774 034 224

Hợp tác và kết nối với các bên thứ ba

Kateřina Jará
điều phối viên
sitovani@icpraha.com | +420 777 867 861

Terénní práce

Julie Horová
điều phối viên
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Hoạt động tình nguyện

Veronika Spiegelová
điều phối viên
dobrovolnici@icpraha.com | +420 775 487 369

Projekt (DEZ)INFORMACE

Jekaterina Gazukina
điều phối viên
j.gazukina@icpraha.com | +420 775 509 732