LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mong muốn hay góp ý nào đó, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi đã chia các liên hệ thành các mục rõ ràng, để bạn có thể biết tim ai vì việc gì.

Trung tâm Thông tin
– Đặt lịch tư vấn và các thông tin tổng quát

+420 252 543 846

E-mail: info@icpraha.com
Giờ làm việc:
Thứ hai – thứ năm: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00;
Thứ sáu: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00

Khóa học thích ứng-hội nhập

+420 253 253 984

E-mail: aik@icpraha.com
Giờ làm việc: thứ ba + thứ năm 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (Žitná 51, Praha 1, tầng 6 – Nếu bạn muốn được trợ giúp đăng ký, vui lòng chuẩn bị hộ chiếu, thẻ sinh trắc học và đảm bảo rằng bạn có thể đăng nhập vào e-mail của mình.)

Chi nhánh ICP

Dịch vụ thông tin, tư vấn pháp luật và xã hội được cung cấp tại các chi nhánh.

Tư vấn pháp lý và xã hộI cần phảI đặt trước qua đIện thoạI. Chúng tôI không cung cấp tư vấn qua e-mail.

ICP – Praha 1

Địa chỉ: Žitná 51, Praha 1
Giờ làm việc:
Thứ hai – thứ năm: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00;
Thứ sáu: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00

Điện thoại: +420 252 543 846

Žaneta Osovska
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com

Olena Ryzhova
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com

Veronika Skalická
quản lý tư vấn xã hội
socialni@icpraha.com

Pavla Rozumková
quản lý tư vấn pháp lý
pravnik@icpraha.com

Veronika D´Evereux
người luật sư
pravnik14@icpraha.com

Jana Ondřejová
người luật sư
pravnik1@icpraha.com

Zdeněk Blažek
người luật sư
pravnik3@icpraha.com

Dominika Brožková
nhân viên xã hội
socialni3@icpraha.com

ICP – Skautský institut

Địa chỉ: Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
Giờ làm việc: Thứ hai, Thứ ba: 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
Điện thoại: +420 252 543 846

Olena Ryzhova
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com

Tetiana Sheptun
nhân viên quầy thông tin
info@icpraha.com

Hanna Kuzina Ochirova
nhân viên xã hội
socialni2@icpraha.com

Kristýna Šmídová
nhân viên xã hội
socialni1@icpraha.com

ICP – Praha Lužiny

Địa chỉ: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13
Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ năm: 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00

Angelina Feng
nhân viên quầy thông tin
praha13@icpraha.com | +420 774 872 237

Blanka Kollmerová
nhân viên xã hội
socialni13@icpraha.com

Leona Hartmanová
người luật sư
pravnik13@icpraha.com

Jana Ondřejová
người luật sư
pravnik1@icpraha.com

ICP – Praha Černý Most

Địa chỉ: Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14
Giờ làm việc: Thứ hai – Thứ năm: 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00

Olha Peretiatkevych
nhân viên quầy thông tin
praha14@icpraha.com | +420 774 292 395

Veronika D´Evereux
người luật sư
pravnik14@icpraha.com

Jakub Hnaníček
người luật sư
pravnik4@icpraha.com

Aneta Midlochová
nhân viên xã hội

Các khóa học tiếng Séc

Jana Januševičová
điều phối viên
kurzy@icpraha.com | +420 608 480 142

Eva Šenkýřová
quản lý hệ thống
edu@icpraha.com | +420 774 736 610

Matyáš Havel
nhân viên giáo dục
detskekurzy@icpraha.com | + 420 774 519 951

Ester Berkane 
nhân viên giáo dục
cestina@icpraha.com | +420 776 061 167

Trợ giúp đi cùng và phiên dịch

(Công việc giao văn hóa)

Miroslava Danyljuková
điều phối viên
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

Aldana Vlasáková
rus@icpraha.com | +420 775 553 730

Žanna Říhová
ukr1@icpraha.com | +420 608 987 097

Ekaterina Shlygina
e.shlygina@icpraha.com | +420 775 735 324

Anastasiya Stepul
rus1@icpraha.com | +420 777 937 301

Julie Horová
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Marta Burdiak
ukr2@icpraha.com | +420 770 616 269

Olha Shovkova
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

Olha Shovkova
eng@icpraha.com | +420 776 693 272

Vera Bárász
eng1@icpraha.com | +420 777 260 324

Ekaterina Shlygina
e.shlygina@icpraha.com | +420 775 735 324

Kinh Nguyen
viet@icpraha.com | +420 774 124 094

Cam Van Nguyenová
viet2@icpraha.com | +420 777 022 924

Petra Kaucká
viet3@icpraha.com | +420 774 466 837

Veronika Kramáreková
arab@icpraha.com | +420 777 962 248

Vera Bárász
eng1@icpraha.com | +420 777 260 324

Ban quản lý ICP

Zdeněk Horváth
giám đốc
director@icpraha.com

Jonatan Schneider
quản lý văn phòng
office@icpraha.com | +420 608 384 685

Jiří Vízek
giám đốc tài chính
finance@icpraha.com | +420 773 530 642

Michala Volná
quản lý tài chính
m.volna@icpraha.com | +420 778 061 579

Alen Kovačević
quản lý dự án AMIF
a.kovacevic@icpraha.com | +420 775 553 898

Anca Covrigová
nhà chuyên môn của dự án
a.covrigova@icpraha.com | +420 773 636 144

Sự tiếp thị và PR

Michaela Palánová
chuyên gia của các hoạt động thông tin
centrum@icpraha.com | +420 774 034 224

Sự hợp tác và kết nối với các bên thứ ba

Kateřina Bucher Jará
Chuyên gia kết nối
sitovani@icpraha.com | +420 777 867 861

Việc làm thực địa

Julie Horová
điều phối viên
ukr@icpraha.com | +420 775 751 748

Hoạt động tình nguyện

Mariana Drewsová
điều phối viên
dobrovolnici@icpraha.com | +420 775 487 369

Dự án (DEZ)INFORMACE

Jekaterina Gazukina
điều phối viên
j.gazukina@icpraha.com | +420 775 509 732