Logo Praha Metropole všech
Logo MHMP

Gửi khoản đóng góp tài chính

Các khoản đóng góp tài chính sẽ được dùng để đảm bảo cho việc vận hành của tổ chức hướng đến các khách hàng và cho việc sắm sửa thêm các trang thiết bị cho khách hàng, ví dụ như là mua sách, sách giáo khoa v.v.

Số tài khoản ngân hàng::
2301609089/2010

© 2023 ICP | Trung tâm hội nhập Praha o.p.s. là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực hội nhập của người nước ngoài trên địa bàn của thủ đô Praha.

Telegram Instagram Facebook LinkedIn
Telegram Instagram Facebook LinkedIn
Logo Praha Metropole všech