Phiên dịch và hỗ trợ đi cùng

Các nhân viên giao văn hóa

Chúng tôi biết việc định hướng trong Praha và tìm các thông tin cần thiết phức tạp như thế nào khi bạn vẫn chưa biết tiếng séc tốt. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có những người sử dụng được ngôn ngữ của bạn và có thể giúp bạn.

Chúng tôi giúp đỡ bạn trong những vấn đề gì?

  • Chúng tôi giải thích những việc cơ bản cần thiết cho cuộc sống tại Praha.
  • Chúng tôi tư vấn cho bạn các cơ quan cần tìm đến trong trường hợp giải quyết các vấn đề (đến luật sư hay nhân viên công tác xã hội, các cơ quan công cộng, các tổ chức phi lợi nhuận khác).
  • Chúng tôi đi cùng bạn tới tất cả các công sở công cộng (bệnh viện, trường mẫu giáo, cảnh sát ngoại kiều v.v.) và chúng tôi giúp bạn giao tiếp với họ.
  • Chúng tôi đưa ra các lời khuyên cho bạn về các cách học tiếng Séc nhanh nhất và hiểu văn hóa Séc rõ nhất.
  • Chúng tôi cũng cung cấp phiên dịch trực tuyến.