Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận đang cố gắng xây dựng Praha thành một thủ đô của tất cả – một mái nhà dành cho tất cả những người quyết định sinh sống tại đây mà không phân biệt họ đến từ đâu, và cũng là một nơi mà mỗi người dân đều tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ  và cùng hợp tác với nhau.

Khách hàng của chúng tôi là người nước ngoài từ các nước không thuộc EU, có giấy phép cư trú trên lãnh thổ Cộng hoà Séc hơn 90 ngày hoặc được cấp bảo vệ quốc tế (tị nạn hoặc bảo vệ bổ sung) hoặc bảo vệ tạm thời.

Chúng tôi hoạt động như thế nào?

Trung tâm hội nhập Praha (ICP) là tổ chức phúc lợi công cộng được thành lập ngày 14. 3. 2012 bởi Ủy ban chính của thủ đô Praha nhằm mục đích điều phối các hoạt động hội nhập một cách hiệu quả và kết nối hợp tác với các bộ phận phi lợi nhuận khác, chính quyền địa phương và Ủy ban chính của thủ đô Praha.

Các hoạt động của chúng tôi được tài trợ từ nguồn của quỹ của Liên minh châu Âu về Tị nạn, di dân và hội nhập; từ Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc; và từ Ủy ban chính của thủ đô Praha. Do đó chúng tôi có thể cung cấp tất cả các dịch vụ miễn phí và sẵn có cho tất cả những người cần đến.