fbpx

Chúng tôi ở đây cho bạn trực tuyến

Các bạn hãy sử dụng tư vấn và dịch thuật trực tuyến

Chúng tôi vẫn ở đây! :-) Bất chấp những hạn chế của chính phủ, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn hội nhập. Bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật và xã hội và dịch thuật trực tuyến từ ngày 22 tháng 10 cho đến khi các biện pháp vệ sinh được nới lỏng.

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về các dịch vụ trực tuyến dưới các nút bên dưới.