Dịch thuật trực tuyến

Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những gì trong công việc liên văn hoá trực tuyến?

  • Phiên dịch tư vấn chuyên nghiệp với việc sử dụng ứng dụng Skype.
  • Hỗ trợ giao tiếp khi tới các cơ quan hành chính công (uỷ ban, bệnh viện, cảnh sát v.v.). Trong trường hợp này, việc phiên dịch sẽ diễn ra qua điện thoại.
  • Qua điện thoại hoặc e-mail, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị biết cần phải liên lạc với ai khi giải quyết các vấn đề (luật gia hoặc nhân viên xã hội của ICP, cơ quan hành chính công, các tổ chức phi lợi nhuận khác) và cung cấp các thông tin cơ bản về cuộc sống tại Séc.
  • Qua điện thoại, chúng tôi sẽ giải thích nội dung của các tài liệu quan trọng mà quý vị đã nhận được từ các uỷ ban và cơ quan.

Chúng tôi sẽ cần gì từ phía quý vị?

Để có thể cung cấp dịch vụ trực tuyến, vì lý do thực hiện dự án, nhân viên của chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quý vị trình những giấy tờ sau:

  • Cung cấp sự đồng ý điện tử cho các điều khoản cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ gửi các điều khoản này vào e-mail cho quý vị.
  • Scan hoặc ảnh chụp của thẻ cư trú, thị thực v.v.
  • Xác nhận điện tử rằng tư vấn đã diễn ra.

Nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo kịp thời nếu như trường hợp của quý vị yêu cầu phải xuất trình giấy tờ. Vậy nên việc gửi giấy tờ trước là không cần thiết.

Chúng tôi có thể cung cấp tư vấn trực tuyến cho những ai?

Khách hàng của chúng tôi là những người nước ngoài sinh sống lâu năm tại Cộng hòa Séc. Nếu bạn không chắc với hình thức cư trú của mình, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi vui lòng tư vấn cho bạn.

Đặt lịch tư vấn như thế nào?

Hãy liên lạc trực tiếp với nhân viên liên văn hoá của chúng tôi. Danh sách của họ quý vị có thể tìm thấy TẠI ĐÂY. Xin lưu ý rằng dịch vụ phải được thoả thuận trước.