Společně čelíme výzvám

Hlavním cílem projektu je zajištění výměny dobré praxe mezi ICP a organizací KIIK (Kolinský institut pro interkulturní kompetence). Současně má za cíl přenést nové inovativní nástroje jak na české, tak i německé straně. Projekt se primárně zabývá vzděláváním společnosti, odborníků a ostatních pracovníků v státní sféře v oblasti interkulturních kompetencí. Projekt je podpořen z Česko-německého fondu budoucnosti, který podporuje porozumění a spolupráci mezi Čechy a Němci a má mimořádný zájem na tom, aby se prostřednictvím podpořených projektů dostala tato témata do povědomí široké veřejnosti.

Doba trvání:

2. 2017–6. 2017

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s., KIIK Kölner Institut für interkulturelle Kompetenz e.v.

Financování:

Česko-německý fond budoucnosti