Projekt Integrační centrum Praha X

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jimž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).

Projekt Integrační centrum Praha X, reg.č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000007, je spolufinancován Evropskou unií a z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-IX. Cizincům nabízíme:

 • právní a sociální poradenství,
 • kurzy českého jazyka,
 • kurzy socio-kulturní orientace,
 • interkulturní práci (tlumočení a doprovody),
 • pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení cizinců i majority),
 • bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory).

Realizované aktivity:

 • Informační centrum
 • Informační kampaň
 • Terénní práce
 • Kurzy českého jazyka
 • Kurzy sociokulturní orientace
 • Právní poradenství
 • Sociální poradenství
 • Monitoring cílové skupiny
 • Poradní platforma
 • Integrační aktivity
 • Interkulturní práce
 • Integrace na lokální úrovni
 • Workshopy na školách
 • Dobrovolnictví
 • Školení pro odborníky

Doba trvání:

1.8. 2023 – 31.3. 2025

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Celkové náklady: 61 994 905,34 Kč