Praha 3 – Integrace cizinců 2016

V rámci celého projektu MČ Praha 3 jsme realizovali dvě dílčí části – lokální informační kampaň a kurzy SKO pro cizince.  V rámci lokální informační kampaně jsme veřejnosti během čtyř setkání představili jednotlivé komunity žijící na území MČ – z Vietnamu, z Kazachstánu, z balkánské oblasti a z Afriky. Kurzy SKO byly koncipované jako edukativní přednášky pro cizince na témata související s jejich životem v Praze – pobyt, daně, naučná exkurze po okolí a uplatnění na trhu práce.

Doba trvání:

1.6. 2016–31.12. 2016

Realizace:

MČ Praha 3, Integrační centrum Praha o.p.s., vybrané neziskové organizace a školy

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 3