V rámci projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 5 v roce 2016“ se podílíme na organizaci jednoho ze dvou dílčích projektů, který je rozdělen na dvě aktivity – kurz češtiny pro začátečníky a kurzy sociokulturní orientace. Hlavním cíle kurzů češtiny je naučit účastníky základním pojmům komunikace v ústní i písemné formě, porozumět základním termínům gramatiky, konverzace a zvyšování slovní zásoby. V kurzech sociokulturní orientace se postupně dozvěděli o možnostech na trhu práce v ČR, postupu při získávání českého občanství a základech podnikání.

Doba trvání:

4. 2016–31. 12. 2016

Realizace:

MČ Praha 5, Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 5