Novela zákona o pobytu cizinců

6 nejdůležitějších změn

Před několika měsíci se novelizoval zákon o pobytu cizinců v České republice s účinností od 31. července 2019. Podívejte se na 6 nejdůležitějších změn, které z novely vyplývají.

Oficiální znění zákonů naleznete pod tlačítkem níže.

1.

V průkazech o povolení k pobytu nebude již uveden údaj o místě hlášeného pobytu na území ČR. Aktuální místo pobytu bude nově vyznačeno do cestovního dokladu. Při ohlášení změny místa bydliště tedy nebude cizinci vydáván nový průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu. Změnu adresy je stále nutné nahlásit na OAMP do 30 dnů.

2.

Studium na středních a vyšších odborných školách nebude opravňovat žadatele k udělení dlouhodobého víza/pobytu za účelem studia. Této skupině studentů bude vydáno dlouhodobé vízum/pobyt za účelem „ostatní“. Volný přístup na trh práce zůstává zachován. Jeden rok pobytu v ČR při dlouhodobém vízu/pobytu za účelem „ostatní“ bude v případě žádosti o trvalý pobyt počítán za jeden rok na rozdíl od dlouhodobého víza/pobytu za účelem studia, kdy je jeden rok při žádosti o trvalý pobyt počítám pouze jako půl roku.

3.

Vznikl nový druh pobytu – povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání. Tento typ pobytu je určen pro cizince, kteří na území pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a studium již úspěšně ukončili. Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání bude vydáván maximálně na dobu 9 měsíců.

4.

Studenti, kteří žádají o vízum/pobyt v ČR budou moci při žádosti o pobyt nově místo dokladu o zajištění prostředků k pobytu ve formě výpisu z účtu předložit doklad prokazující jejich měsíční příjem (např. plat či mzda).

5.

Změnu zaměstnavatele nově nelze oznámit, pokud ještě neuplynulo 6 měsíců od převzetí první zaměstnanecké karty (s několika výjimkami – viz kompletní znění zákona pod tlačítkem níže).

6.

Dochází ke změně v systému výběru správních poplatků u žádostí podávaných na MVČR. Správní poplatek se již nevybírá odděleně, tedy část za přijetí žádosti o pobytové oprávnění a část za vydání průkazu o povolení k pobytu, ale v jedné částce, a to již při přijetí žádosti. Příklad: při prodlužování povolení k pobytu jste dříve zaplatili 1 500 korun a po obdržení nové biometrické karty dalších 1 000 Kč. Nyní musíte při podání žádosti zaplatit 2500 Kč. Poplatek je potřeba uhradit v kolkových známkách.


DŮLEŽITÉ:
Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na naše právní poradenství. Objednat se můžete telefonicky na tel.: +420 252 543 846.