fbpx

Орчуулах, дагалдах

Соёл хоорондын ажилтнууд

Чех хэлээр сайн мэдэхгүй бол Прагт өөрийгөө чиглүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг олж авах нь хичнээн хэцүү болохыг бид мэднэ. Манай багийн Таны хэлээр ярьдаг хүмүүс Танд тусалж чадна.

Танд яаж туслах вэ?

  • Прага хотод амьдралд шаардлагатай зүйлсийг тайлбарлана.
  • Таны асуудлыг шийдвэрлэхэд хэнд хандахыг хэлж өгнө (ИТП-ийн хуулчь буюу нийгмийн ажилтан, төрийн албан газар, өөр ашгийн бус байгууллага).
  • Ямар ч төрийн албан газарт (эмнэлэг, цэцэрлэг, цагдаагийн газар г.м.) Таныг дагалдан явна, тэнд ярилцахад тусална.
  • Чех хэлийг аль болох хурдан сурах, Чех соёлыг яаж ойлгох талаар боломжийг зөвлөж өгнө.