Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují.

Kdo jsou naši klienti?

Našimi klienty jsou cizinci, kteří dlouhodobě žijí na území České republiky. Pokud si nejste jisti, zda se svým typem pobytu můžete využívat naše služby, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

Vnímáme integraci jako oboustranný proces, a proto některými svými aktivitami cílíme také na českou veřejnost.

Jak fungujeme?

Integrační centrum Praha (ICP) je obecně prospěšná společnost, která byla založena 14. 3. 2012 hlavním městem Praha za účelem efektivní koordinace integračních aktivit a navazování spolupráce mezi neziskovým sektorem, místní samosprávou a Magistrátem hl. m. Prahy.

Naše činnost je financována ze zdrojů Azylového, migračního a integračního fondu EU, Ministerstva vnitra ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Z toho důvodu můžeme veškeré služby poskytovat bezplatně a jsou tak dostupné všem, kteří je potřebují.