Interkulturní pracovníci – služby ve veřejných institucích VI

Hlavním cílem projektu DOT/62/02/009051/2022 je zajistit asistenční služby interkulturních pracovníků pro cizince ve veřejných institucích, zejména v rámci agend MHMP, úřadů městských částí a jiných veřejných institucí na území HMP (mj. finančních úřadů, úřadů práce, nemocnic a škol).

Dalším důležitým cílem je zlepšení obecné informovanosti cizinců a podpora jejich samostatnosti. Tohoto cíle se interkulturní pracovníci budou snažit dosáhnout poskytováním základních informací klientům k řešení jejich konkrétních životních situací (např. institucionální orientace, postupy pro vyřízení jednotlivých záležitostí) a také zvýšením povědomí o dostupných službách (odborné poradenství, kurzy ČJ, sociokulturní kurzy ICP a dalších relevantních organizací). Významnou prioritou bude rovněž zmapování cizineckých skupin v Praze a prohloubení spolupráce s městskými částmi.

Nabízenými službami chceme podporovat cizince v jejich úsilí integrovat se v České republice.

Doba trvání:

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Realizace:

Integrační centrum Praha o.p.s.

Financování:

Magistrát hlavního města Prahy
1 059 984 Kč