Časopis Kamarádi

ICP aktivně podporuje časopis Kamarádi, který je určen pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. V multikulturní knihovně ICP v Žitné 1574/51 jsou výtisky časopisu Kamarád volně k zapůjčení i k rozebrání.

Časopis je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.

Realizace:

Občanské sdružení Zaedno, redakce časopisu Kamarádi