Došlo u vás ke změně údajů?

Nezapomeňte to oznámit příslušným orgánům!

Ministerstvo vnitra

Věděli jste o tom, že máte, jako cizinec žijící v České republice povinnost informovat Ministerstvo vnitra (OAMP MV) o všech důležitých změnách a v případě, že tak neučiníte vám hrozí pokuta? Konkrétně byste měli MV informovat pokud dostanete nový pas, při změně rodinného stavu a/nebo vašeho jména (např. pokud se vdáte a převezmete příjmení partera), adresy nebo pokud dojde ke změně u jiných údajů obsažených na vašem povolení k pobytu. Není však nutné si pro oznámení změn rezervovat osobní schůzku u OAMP, jednoduše můžete na pobočku MV zaslat poštou formulář s potřebnými dokumenty formou doporučeného psaní nebo k tomu použít datovou schránku, pokud ji máte.

Pro více informací o nutných dokumentech a lhůtách k nahlášení změn se podívejte na portál pro cizince.

Pokud plánujete nastoupit do nové práce, rozhodně se ujistěte, jaké jsou vaše povinnosti k MV v závislosti na vašem povolení k pobytu. 

Zdravotní pojišťovna

Pokud máte veřejné zdravotní pojištění v České republice, je potřeba vaši pojišťovnu informovat nejen o změnách osobních údajů, vašeho pobytového statusu nebo adresy, ale je potřeba si zvlášť dát pozor na okolnosti, které ovlivňují placení pojistného. Týká se to například případů kdy odejdete z práce nebo nastoupíte do novou (pokud to pojišťovně neoznámí váš zaměstnavatel), získáté živnostenské oprávnění, odejdete na rodičovskou dovolenou nebo nastoupíte do evidence na úřadě práce.

Pojistné musí být spláceno v každém případě a to buď vámi samotnými, vaším zaměstnavatelem nebo státem a v případě životních změn, které to mohou ovlivnit, je nutné pojišťovnu do 8 dnů informovat.

Registr řidičů

A co váš český řidičovský průkaz? Je potřeba nahlašovat Registru řidičů každou změnu adresy? Jelikož není vaše adresa napsána na řidičovském průkaze, není potřeba změny nahlašovat. Nicméně je na něm vaše jméno, takže v případě jeho změny se nezapomeňte u Registru řidičů stavit a průkaz si obnovit. 

Škola

Chodí někdo z vaších dětí v ČR do školy? Ujistite se, že má škola k dispozici aktuální informace o zdravotním pojištění a relevantní informace o zdravotním stavu vašeho dítěte, stejně tak jako vaše kontaktní informace (všetně adresy, emailové adresy nebo tel.čísla)

Úřad práce

Pamatujete si, co jste podepisovali při podání žádosti, k zařázení do evidence na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání nebo k uznání jakékoliv sociální dávky? Píše se v ní, že máte povinnost úřad práce informovat o jakýchkoliv změnách, včetně osobních a kontaktních údajů, zaměstnání nebo v okolnostech, které ovlivňují váš nárok na výhody spjaty s evidencí, a to do 8 kalendářních dnů.

Máte nové telefonní číslo nebo emailovou adresu?

Ujistěte se, že o tom ví vaše banka. Opravdu se vyskytovaly případy, kdy banka uzavřela bankovní účet kvůli tomu, že tak klienti neučinili. Také budou potřebovat kopii vašeho povolení k pobytu.

Pokud vám váš lékař posílá recepty na léky pomocí SMS, bylo by dobré si u něj aktualizovat vaše telefonní čístlo, předtím než budete potřebovat předpsat další léky. 

A nakonec (my osobně si myslíme, že to je to nejdůležitějsí ;)), pokud máte schůzku v ICP nebo jste domluveni o doprovodu s našim interkulturním pracovníkem, dejte nám o změně telefonního čísla vědět co nejdříve.

Samozřejmě jsme v seznamu nevyčerpali všehny případy, ale pokusili jsme se zmínit ty nejčastější situace. Obecně si zapamatujte, že je při každé změně údajů potřebné o tom informovat všechny relevatní instituce.