Vì lý do kỹ thuật, đăng ký các khóa học tiếng Séc sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 năm 2019.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.