Інформація про обробку персональних даних кліентів

Шановний пане/шановна пані,

в зв’язку з прийняттям нової постанови Європейського парламенту та Ради ЄС № 2016/679 (загальна постанова про охорону  персональниї даних – GDPR) ми хочемо вас проінформувати про те, що з цього випливає для вас та ваших персональних даних.

Інтеграційний центр Прага, ІК: 242 28 320, юридична адреса Žitná 1574/51, 110 00, Прага 1, зареєстрований в Реєстрі cуспільно-корисних організацій при Міському суді в Празі, відділ О, досьє 885 (далі тільки «ІЦП») управляє персональними даними як теперішніх клієнтів, так і клієнтів, для яких надання інтеграційних послуг було завершено, але обробка персональних даних є обов’язкова з інших юридичних причин, а саме виконання юридичних обов’язків та охорони законних інтересів ІЦП.

Ваші персональні дані обробляються з 25.5.2018 відповідно до постанови GDPR та відповідно до закону № 101/2000 Зб. про охорону персональних даних, в актуальній редакції, а саме з причини виконання законних обов’язків ІЦП, охорони законних інтересів ІЦП, до яких входять охорона його майнових прав та підтвердження легітимності використання суспільних коштів на інтеграційні послуги та для виконання договірних обов’язків стосовно надання безкоштовних інтеграційних послуг.

ІЦП обробляє ваші персональні дані в наступних цілях:

  • ідентифікація клієнта з метою заключення договору та виконання обов’язків щодо надання послуг та оцінки легітимності використання послуг ІЦП,
  • спілкування з працівниками ІЦП при наданні послуг,
  • контроль використаних суспільних коштів,
  • інформування клієнта та громадськості про заходи та послуги ІЦП,
  • розподіл клієнтів в групи на курсах чеської мови,
  • надання доказів щодо виконання умов проекту AMIF,
  • моніторінг сімейних зв’язків у випадку, коли кліентами ІЦП є декілька членів сім’ї.

Кому ми передаємо ваші персональні дані?

Адміністратором ваших персональних даних є ІЦП. Його працівники мають доступ тільки до тих персональних даних, які необхідні для їхньої роботи, та зобов’язані зберігати їхню конфіденційсть. В разі необхідності ви можете звернутися з питаннями щодо управління та обробки ваших персональних даних на ел. адресу a.covrigova@icpraha.com.

Вашими персональними даними ІЦП може ділитися на основі законних обов’язків або договірних обов’язків з суб’єктами, що надають кошти (МВС, Мерія м. Праги, Європейська комісія), з контрольними органами (фінансове управління, Міністерство фінансів, Головне контрольне управління ЧР, Департамент охорони персональних даних, Європейський суд аудиторів), іншими органами державного управління (Поліція ЧР, суди), з позаштатними аудиторами, бухгалтерами та адміністраторами інформаційних систем та баз даних. Ваші персональні дані ІЦП не продає. Ваші персональні дані ІЦП не передає третім сторонам за винятком вищевказаних суб’єктів.

 Які категорії даних ми обробляємо?

  1. a) адресні та ідентифікаційні дані, які служать для вашої точної ідентифікації (ім’я, прізвище, стать, дата народження, країна походження, громадянство, статус перебування в Чехії, адреса проживання в Чехії, тип та номер посвідчення особи); б) контактні дані (адреса для кореспонденції в Чехії, телефон, ел.пошта); в) інші дані з метою надання інтеграційних послуг (мова країни походження, рівень чеської мови, ім’я та прізвище членів сім’ї, які є клієнтами ІЦП; г) дані про процес надання інтеграційних послуг; ґ) звичайні фотографії або фотографії, що з’являються з метою документації діяльності або заходів ІЦП. Ці дані ІЦП повинне обробляти для того, щоб могло надавати вам безкоштовно інтеграційні послуги.

Окрім цього, ІЦП може обробляти інші персональні дані, якщо ви на це надали згоду:

д) звичайні фотографії або фотографії, що з’являються з метою інформування громадськості про діяльность або заходи ІЦП; е) ел.пошта та телефон для відправлення інформації про діяльність та заходи, організовані ІЦП.

Дані під буквою д) та е) обробляються тілько за вашою згодою, яку ви можете коли завгодно скасувати в письмовій формі через бланк в філіалах ІЦП або через ел. пошту centrum@icpraha.com. В такому разі ІЦП вам не зможе більше надсилати інформацію про діяльність ІЦП.

Скільки часу ми обробляємо ваші персональні дані ?

Ваші персональні дані ІЦП обробляє тільки на період необхідний для дотримання прав та обов’язків, які випливають з обов’язків організації та відповідних законів, а також після завершення надання інтеграційних послуг для вас, макс. 10 наступних років з 1 січня наступого року до завершення проекту, або на період, встановлений законом. Інші дані обробляються тільки на період, коли вам надавались інтеграційні послуги ІЦП, або на період дії згоди на обробку персональних даних.

Умови обробки, інформація про обробку та права іноземців

Обробка персональних даних регулюється внутрішніми нормами організації, а саме Інструкцією щодо поводження з персональними даними, Етичним кодексом, а також Регламентом щодо архівації та ліквідації документів, які містять персональні дані таким чином, щоб була забезпечена охорона ваших персональних даних від зловживання, втрати або знищення.

Ви повинні надати ІЦП правдиві та повні особисті, адресні та ідентифікаційні дані, а також інші дані, необхідні для надання інтеграційних послуг.

На основі письмового прохання ІЦП повінне надати вам один раз в рік безкоштовно інформацію про те, чи обробляє ваші дані, які саме та в якому об’ємі. Ви маєте право отримати доступ до цих персональних даних або копію цих персональних даних. В іншому випадку ви можете коли завгодно отримати цю інформацію за відвідну винагороду.