Logo Praha Metropole všech
Logo MHMP

 财政捐款

财政捐款将被用来我们组织的活动,扩大为顾客提供的设备,比如说书,课本等等。

银行账号:
2301609089/2010

© 2023 ICP | 融合中心是公共利益公司和非盈利公司,帮助在布拉格住的外国人。

Telegram Instagram Facebook LinkedIn
Telegram Instagram Facebook LinkedIn
Logo Praha Metropole všech